ISM vertrouwen wakkert onzekerheid over Amerikaanse economie aan

De markten: kort op de bal

(Amerikaanse) rentes dalen fors. Schade voor dollar voorlopig beperkt

Flag US

Na de beleidsvergadering/renteverlaging vorige maand gaf de Fed aan nog steeds bereid te zijn om de economie te steunen indien nodig. De data tot dan blijven echter constructief en dat gaf Powell en co tijd om de kat uit de boom te kijken. Vorige week bleven de private bestedingen (augustus) al beneden de verwachtingen, maar voor een actuele update over de economie was het toch vooral uitkijken naar het ISM bedrijfsvertrouwen en de arbeidsmarktcijfers die traditioneel aan het begin van de maand op de agenda staan.

Het eerste deel van het ‘vierluik’ kregen we gisteren met het ISM vertrouwen uit de cyclische verwerkende nijverheid. Vorige maand klokte de hoofdindex af op 49.1, beneden het niveau van 50 dat de grens aangeeft tussen expansie en contractie. De negatieve gevolgen van de handelsconflict tasten ook de productiesector in de VS steeds meer aan. Voor september werd een beperkt herstel (50) verwacht. De indicator viel echter verder terug tot 47.8, het laagste niveau sinds midden 2009, de hoogdagen van de financiële crisis. Ook de details (orders, tewerkstelling, uitvoeringsachterstand, voorraden) waren meestal niet goed. De markten trokken onmiddellijk hun conclusie.

Eerder op de dag gingen de globale rentes nog hoger omdat de Bank of Japan in haar aankoopbeleid van obligaties streefde naar een steilere rentecurve. Dat duwde aanvankelijk ook de Europese en Amerikaanse rentes hoger. Vooral die laatste doken lager na de ISM. Zowel de Amerikaanse 2-j als de 10-j rente zakten van de orde van grootte van 10 bp. Een nieuwe Fed-renteverlaging in december is volledig verdisconteerd en de kans dat er al opnieuw preventief actie wordt ondernomen aan het einde van deze maand neemt met rassenschreden toe (65%). De hoop op hulp van de Fed kon ditmaal de beurzen niet redden. De belangrijke Amerikaanse indices leverden meer dan 1.0% in. De schade voor de dollar bleef al bij al beperkt. EUR/USD sloot opnieuw boven 1.09, maar dat kan je moeilijk overtuigend noemen gezien de recente verliezen. De schade voor USD/JPY was iets groter.

Het debat over een mogelijke Amerikaanse groeivertraging is opnieuw helemaal open. Markten kijken nu met meer dan gemiddelde aandacht uit of en in welke mate de vertraging in de verwerkende nijverheid overslaat naar de binnenlandse dienstensector en ook de positieve dynamiek in de arbeidsmarkt ondermijnt. Het ADP arbeidsmarkrapport vandaag is in principe iets minder belangrijk al zou een echt slecht rapport voor bijkomende zenuwachtigheid zorgen. Voor het ISM vertrouwen uit de dienstensector (donderdag) en de payrolls (vrijdag) gaan de markten wel op scherp staan.

In geval van een nieuwe negatieve verrassing zal de conclusie zijn dat de Fed ‘niet anders kan’ dan snel een nieuwe zuurstof-injectie te geven. De dollar zou dan verder rentesteun verliezen. De euro speelt op dit ogenblik natuurlijk ook niet met echt sterke kaarten. USD/JPY is in dat scenario wel kwetsbaar. De combinatie van zwakkere data en een nog steeds relatief sterke dollar zou ook niet echt geruststellend zijn voor de beurzen aan de vooravond van het resultatenseizoen. Eerst natuurlijk nog even de data afwachten, die kunnen natuurlijk ook nog altijd meevallen, al zijn we er steeds minder gerust in.

 

Figuur - Amerikaanse 2-j rente: markt kijkt opnieuw in de richting van de Fed

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.