Reserve Bank of Australia verlaagt rente met 25 bp. Verdere verlaging blijft mogelijk

De markten: kort op de bal

Aussie dollar nadert ‘post-crisis’ dieptepunt.

Flag Australia

De Reserve Bank of Australia (RBA) verlaagde vanmorgen de rente met 25 bp tot 0.75%. De meeste analisten hielden rekening met deze verlaging, al was niet iedereen echt overtuigd. Het is ondertussen de derde renteknip sinds de RBA haar versoepelingscyclus startte in juni van dit jaar. De argumentatie van de RBA sluit aan bij wat andere centrale banken aanvoeren ter rechtvaardiging van een nieuwe versoepeling.

Het Chinees-Amerikaanse handelsconflict zorgt voor veel onzekerheid met mogelijk negatieve gevolgen voor de groei. Centrale banken wereldwijd nemen (preventief) actie om de groei op koers te houden. Ook de aanhoudend lage globale inflatie drukt het algemeen rentepeil. De RBA schrijft zich volledig in dit verhaal in: rente kan voor lang laag blijven. Ook de Australische rente bevindt zich op een historisch dieptepunt en dat hoeft niet onmiddellijk te veranderen.
Wat de binnenlandse activiteit betreft, bleef de groei in het eerste kwartaal (1.4% j/j) iets onder de verwachting. Toch is de economie mogelijk op kantelmoment aanbeland. De combinatie van lage rentes, belastingverlagingen, infrastructuurwerken, een stabilisatie in sommige segmenten van de vastgoedmarkt en betere perspectieven voor de grondstoffensector kunnen de groei ondersteunen. De RBA blijft wel bezorgd over de consumptiebestedingen. De tewerkstelling groeit gestaag, maar de loonstijgingen blijven relatief beperkt. De RBA denkt de Australische economie nog over voldoende arbeidsreserve beschikt. Daardoor kan de tewerkstelling nog wel even toenemen zonder dat dit tot excessieve loonstijgingen en/of inflatoire druk moet leiden. De RBA geeft dan ook aan dat ze, zelfs na de toch al stevige monetaire injectie sinds juni, bereid blijft om het beleid verder te versoepelen indien nodig.

In een speech na de rentebeslissing bracht voorzitter Lowe niet echt veel bijkomende argumenten aan. Hij moedigde de banken aan de kredietverlening naar de economie te blijven faciliteren. Ondanks de hoge schuldgraad van de gezinnen vindt Lowe dat de kredietvoorwaarden ondertussen voldoende verstrengd zijn. In dat opzicht hoeft bijkomende, vlotte kredietverlening de financiële stabiliteit niet in gevaar te brengen.

De Aussie dollar verloor de voorbije maand opnieuw aanzienlijk terrein omdat de markt anticipeerde op een nieuwe versoepeling. Het was op voorhand duidelijk dat de RBA een nieuwe verlaging niet formeel zou uitsluiten. Toch was de toon van het beleidscommuniqué softer dan verwacht. AUD/USD zette alsnog een stap lager en test het 0.67 niveau. De muntcombinatie noteert hiermee op een zucht van de diepten sinds de financiële crisis. De RBA neem ‘sec’ acte van de zwakke dollar, maar toont zich niet echt ongelukkig, laat staan ongerust. De (wisselmarkt) blijft op haar hoede voor verdere RBA versoepeling. De sterke USD en de aanslepende onzekerheid over het Chinees Amerikaanse handelsconflict zijn ook een last voor de Aussie dollar. Toch is er stilaan behoorlijk wat slecht nieuws verdisconteerd. Als de globale onzekerheid afneemt en/of de RBA haar ‘easing bias’ wat zou afzwakken (b.v. omwille van betere cijfers), is de Aussie dollar mogelijk aan bodeming toe. Als…
 

Figuur - AUD/USD: RBA verlaagt opnieuw. Aussie dollar nadert post-crisis dieptepunt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.