Japanse rentes trekken Europese en Amerikaanse mee omhoog

De markten: kort op de bal

Uitkijken naar ISM verwerkende nijverheid

Flag Japan

De Japanse rentes tijgen vanochtend tot 6 basispunten. Ook gisteren waren ze al opwaarts gericht. De beweging is in de 1e plaats een gevolg van wijzigingen in de geplande aankopen van overheidsobligaties door de Japanse centrale bank (BoJ). Ze wil de Japanse rentecurve steiler maken en zal daarom de komende maand minder obligaties aankopen met looptijden vanaf 3 jaar. De precisie-ingrepen staan symbool voor de situatie waarin de BoJ ondertussen verzeild is geraakt met haar uiterst soepele monetaire beleid. Enerzijds loopt er een grondige review van het beleid in de aanloop naar de volgende vergadering op 31 oktober. Dan heeft de BoJ nieuwe groei- en inflatievooruitzichten ter beschikking. In het verleden was zo’n “review” de prelude van extra stimulus. Het probleem is dat de negatieve gevolgen voor de financiële sector, verzekeraars of pensioenfondsen doorwegen op de positieve effecten van extra stimulus. Daarom countert de BoJ de marktverwachtingen door het artificieel steiler maken van de rentecurve en stijgen de rentes nu ondanks waarschijnlijke aanstaande stimulus. Volgen wie volgen kan…


Behalve de beslissing van de Bank of Japan speelde een zwakke veiling van 10-j overheidsobligaties en een aankondiging van het grootste pensioenfonds ter wereld (Japanse Government Pension Investment Fund) verder in de kaart van hogere rentes. Het GPIF mag voortaan meer buitenlandse schuld kopen (als het wisselkoersrisico wordt afgedekt) om het rendement op te krikken. Voorlopig was de limiet in de portefeuille 19%. Concreet kan ze dan bijvoorbeeld Japanse overheidsobligaties vervangen door Amerikaanse of Italiaanse.


De Duitse en Amerikaanse rentes volgen de Japanse weg hoger vanochtend. Op de agenda staat vandaag vooral het ISM-bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid in de VS. De indicator viel vorige maand on de 50-grens die het verschil tussen groei en contractie in de sector aanduidt. De markt verwacht vandaag een licht herstel, maar het algemene beeld in de sector blijft waarschijnlijk somber. In die context kan de rentestijging van vanochtend later stilvallen. Op de wisselmarkt blijft dollarsterkte de weg van de minste weerstand. EUR/USD handelt in de hoge 1.08-zone; de sterkste dollarkoers sinds 2017. Dezelfde waarschuwing geldt als voor op de rentemarkt wat de ISM betreft.
 

Figuur - Japanse 10-j rente. BoJ wil steilere rentecurve. Lange rente veert op

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.