Reserve bank of New Zealand kijkt (nog even?) de kat uit de boom

De markten: kort op de bal

Markt blijft rekenen op nieuwe verlaging in november

Na een verlaging met 25 bpn in mei en een onverwacht forse renteknip van 50 bpn in augustus, hield de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de beleidsrente vandaag onveranderd op 1%. Een beperkt deel van de markt hield rekening met een bijkomende verlaging, maar die kwam er dus niet. Het betrof vandaag overigens een ‘tussentijdse’ beleidsvergadering. In november beschikt de centrale bank over een nieuw uitgebreid beleidsrapport en dat is een meer voor-de-hand-liggende context om, indien nodig, het beleid bij te sturen.

Het communiqué van de RBNZ is al bij al vrij evenwichtig. De tewerkstelling bevindt zich dicht bij het maximale eventwichtspunt. De inflatie (1.7% in Q2) blijft binnen de 1-3% doelzone, maar haalt tot naar bericht het ‘mid-point’ van 2.0% niet.
De renteverlagingen eerder dit jaar waren onder meer nodig om de gevolgen van de verstoorde internationale handel op de lokale economie op te vangen. De RBNZ wacht nu even de uitwerking af. Ze toont zich alvast blij dat de renteverlaging de kost van de kredietverlening naar particulieren verlaagt. De combinatie van monetaire en fiscale stimulering moet de groei volgend jaar ondersteunen. De RBNZ neemt ook akte van de verdere daling van de kiwi dollar. In de huidige internationale context van lage rentes, sluit de RBNZ zich aan bij de algemene analyse dat de rente langer laag kan/zal blijven. As het nodig is ziet de RBNZ nog ruimte zowel voor verdere monetaire (als fiscale!) stimulus al laat ze in het midden of dit punt op korte termijn al wordt bereikt.

De kiwi dollar veerde even op na de rente-aankondiging, ook al omdat de toon van het beleidscommuniqué geen duidelijk hint gaf over een volgende renteknip (in november). Toch houdt de markt sterk vast aan die hypothese. Er wordt nog steeds ongeveer 75% kans op een renteverlaging in november verdisconteerd. Onder meer recent softe uitspraken van de centrale bankier van de grote buur (RBA-gouverneur Lowe) doen de markt concluderen dat de kans groot is dat de RBNZ wel opnieuw zal ‘volgen’. Tenzij in geval van een algemene verzwakking van de dollar, zal de combinatie NZD/USD waarschijnlijk moeilijk veel terrein kunnen winnen in de aanloop naar de RBNZ-vergadering van 13 november. De NZD/USD muntcombinatie nadert ondertussen wel een belangrijke technische steunzone (0.6240-0.6130, dieptepunt 2015).
 

Figuur - NZD/USD: speculatie op renteverlaging houdt kiwi dollar in het defensief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.