Democraten starten afzettingsprocedure tegen President Trump

De markten: kort op de bal

Politiek nieuws versterkt risicoaversie, maar bewegingen van korte duur?

vlagectrump

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden kondigde gisteren de start aan van een afzettingsprocedure tegen Amerikaans president Trump. Via een klokkenleider uit de inlichtingendienst kwam aan het licht dat Trump de Oekraïense president Zelensky chanteerde om een onderzoek te starten naar aantijgingen van corruptie bij een olie- en gasbedrijf (Burrisma). Als drukkingsmiddel hield hij bijna $400 miljoen militaire steun aan Oekraïne tegen. In 2016 zou de huidige Democratische presidentskandidaat Biden druk hebben uitgeoefend om de hoofdaanklager in het corruptieonderzoek tegen Burrisma te ontslaan. Biden’s zoon zetelde toen als lobbyist in de raad van bestuur van dat bedrijf.

We zien het Democratisch initiatief voorlopig vooral als een wanhoopspoging. De Democratische presidentskandidaten kunnen niet overtuigen terwijl President Trump volop in campagnemodus geraakt. Voor een effectieve afzetting volstaat een gewone meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terwijl een 2/3e meerderheid in de Senaat vereist is. De stemming in het door de Democraten gecontroleerde Huis is geen probleem. Om de lat in de Senaat te behalen moeten minstens 20 Republikeinen “vaandelvlucht” plegen. De basis van de aantijgingen is op dit ogenblik alles behalve voldoende om zo’n beweging op gang te brengen. President Trump kondigde aan dat hij een transcript van het gesprek met de Oekraïense president zou vrijgeven. We denken niet dat dat de situatie zal veranderen. De cruciale variabele is waarschijnlijk de tot nu toe onbekende klokkenluider, en de kracht van zijn getuigenis. Hij/zij is waarschijnlijk de enige die de publieke opinie nog zou kunnen wijzigen. Voorlopig lijken die kansen miniem. De slotsom wordt dan dat de Biden’s in diskrediet gebracht zijn en dat President Trump nog sterker naar de verkiezingen in 2020 trekt.

De politieke ontwikkelingen versterkten de risicoaversie op de markt gisteren. Die kwam aanvankelijk tot stand na ontgoochelende Amerikaanse cijfers. Op het einde van de rit daalden de Amerikaanse beurzen tot 1.5%, zakten de Amerikaanse rentes tot 7 basispunten en hield de dollar zich kranig rond EUR/USD 1.10. We denken niet dat de afzettingsprocedure het dominante marktthema zal worden.
 

Amerikaanse S&P 500 corrigeert richting 1e steunzone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.