Bank of Japan gaat beleid herbekijken…

De markten: kort op de bal

Meer (onconventionele) versoepeling op komst?

Flag Japan

Vandaag hield de Bank of Japan haar beleid onveranderd. Dat was geen grote verrassing, maar een (beperkt) deel van de markt was toch wat ontgoocheld dat de centrale bank geen verdere actie (versoepeling) ondernam. Die ontgoocheling vertaalde zich onder meer in een (beperkte) versterking van de yen.

Zoals bij de ECB bestaat het stimulerend beleid van de BOJ uit een arsenaal aan onconventionele maatregelen. De korte beleidsrente bedraagt -0.1%. Daarnaast wil de centrale bank de geldhoeveelheid op jaarbasis met JPY 80 000 mld verhogen door de aankoop van obligaties. Deze aankopen moeten er ook voor zorgen dat de 10-j rente op overheidsobligaties kortbij 0% blijft. De bank wil tegelijk wel voorkomen dat de rentecurve te vlak/invers zou worden (systeem van Yield Curve Control). Naast obligaties koopt de BOJ ook in mindere mate aandelen- en vastgoederelateerde activa.

Ondanks de massale inzet van onconventionele middelen slaagt ook de BOJ er in de verste verte niet in om haar inflatiedoelstelling van 2.0% te halen. De inflatie is ondertussen afgegleden tot 0.5% j/j. De BoJ stelt vast dat de moeilijke internationale context ook de (exportgerichte) Japanse economie aantast. De groei komt onder druk waardoor het nog moelijker wordt om de inflatiedoelstelling te halen. De BOJ gaf dan ook aan dat ze groei en inflatie tegen de vergadering van 30/31 oktober grondig tegen het licht zal houden. In het verleden was de aankondiging van zo’n herevaluatie dikwijls voorbode van een verdere versoepeling. De BOJ spreekt die interpretatie ook niet tegen. Toch is niet iedereen overtuigd dat er eind oktober alle nieuwe stappen komen.

Meer nog dan bij de ECB is het arsenaal van de BOJ al fors aangesproken, zo niet bijna uitgeput. Bovendien laait ook in Japan het debat over de neveneffecten van het beleid onmiddellijk op. Wat zijn de gevolgen voor banken, spaarders, de opbouw van pensioenreserves? Bovendien kan een te vlakke rentecurve de kredietverlening zelfs eerder ontmoedigen dan versterken. Kortom, de BOJ geeft het signaal geven dat ze het beleid verder kan versoepelen als het moet, maar het is zeker geen gedane zaak. Als bijvoorbeeld de handelsspanning afneemt door een partieel handelsakkoord tussen de VS en China kan dat al voldoende zijn voor de BOJ om verder de kat uit de boom te kijken.

Zoals gezegd, verstevigde de yen vanmorgen wat. USD/JPY viel terug tot iets beneden 108. Toch denken we dat de beweging in de yen (USD/JPY en EUR/JPY) in de eerste plaats bepaald zal worden door de rentebeweging in de kernlanden (VS, EMU) en door het risicosentiment, eerder dan door de verwachting omtrent de BOJ-beslissing van eind oktober. Een klimaat van relatieve rust en iets hogere rentes is in principe negatief voor de yen.
 

Figuur - USD/JPY: yen verstevigt (lichtjes) na BOJ beslissing om (voorlopig?) niet te versoepelen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.