Fed verlaagt de rente met 25 bpn. Bijkomende verlaging kan nog, maar is ver van zeker.

De markten: kort op de bal

Rente en dollar stijgen, maar (technisch) beeld verandert niet. Wait-and-see is het codewoord.

Flag US

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde gisteren de rente zoals verwacht met 25 basispunten. De nieuwe doelzone voor de Fed-fund geldmarkrente komt daarmee op 1.75%-2.0%. De beslissing was niet unaniem. Eén gouverneur (Bullard) stemde voor een verlaging met 50 bpn. Twee anderen (George & Rosengren) wensten helemaal geen verlaging meer.
De dots (de economische en monetaire verwachtingen van de individuele Fed-gouverneurs) toonden nauwelijks wijzigingen voor groei en inflatie dit en volgend jaar. Uit de ‘rentedots’ bleek wel opnieuw dat het beleidscomité er uiteenlopende meningen op na houdt over het toekomstig rentebeleid. De mediaan van de ‘rentevoorspellingen’ geeft geen renteverhoging meer aan voor dit en volgend jaar. Een grote minderheid verwacht echter wel nog een verlaging in 2019 of 2020. Op de persconferentie zei voorzitter Powell dat de Fed de economie blijft steunen indien nodig. Ze houdt daarbij de data, maar ook de internationale context (handelsconflict) in het oog. De export en de investeringen hebben het moeilijk, maar de consument houdt meer dan goed stand. Conclusie: de Fed stelt zich soepel op. Is de Amerikaanse economie sterk genoeg of heeft ze bijkomende preventieve steun nodig? De Fed wordt ‘data- en event dependent’.

Voorzitter Powell kreeg uiteraard ook veel vragen over de recente spanning op de geldmarkt. Hij wil dat onderwerp gescheiden houden van het monetaire beleid. In eerste instantie zal de Fed dit probleem op ‘ad-hoc basis’ blijven aanpakken via aparte repo-operaties. Ook voor vandaag is er een nieuwe liquiditeitsoperatie aangekondigd. Een aantal technische rentes werden ook iets meer verlaagd dan de Fed-funds rente. De Fed kijkt naar een uitbreiding van haar balans (structureel hogere liquiditeit) en zal daar ten gepaste tijde op terugkomen. Voorlopig beschouwt de Fed de geldmarktproblematiek als een technisch (lees niet economisch) probleem.

De markt was uiteraard ontgoocheld dat de Fed zich niet duidelijker engageerde om het beleid verder te versoepelen. De rentes veerden op en de dollar versterkte. Die bewegingen hebben wel het globaal technisch beeld niet ten gronde veranderd. De markt is voorzichtiger geworden in haar anticipatie op verdere versoepeling. Toch is nog steeds een kans van ongeveer 70% op een nieuwe verlaging in Q4 van dit jaar en houdt de markt nog steeds rekening met een volgende verlaging in 2020. Eventueel minder sterke data kunnen die speculatie snel opnieuw aanwakkeren. Voor de dollar is dit een vrij neutraal verhaal. Zowel de ECB als de Fed hebben hun beleid bijgestuurd en kijken nu de kat uit de boom. De aanhoudende hogere rentesteun kan de Amerikaanse munt op korte termijn sterk houden. Toch blijft een breuk beneden EUR/USD 1.09 niet evident. Daarvoor moeten de cijfers waarschijnlijk sterk in positieve zin verrassen.
 

Figuur - Fed dots: Fed-gouverneurs (groen) zijn verdeeld over volgende rentestap. Markt (zwart) hoopt nog steeds op meer.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.