Renteverlaging door de Fed, maar dan…?

De markten: kort op de bal

Risico dat Amerikaanse centrale bank softe verwachting niet inlost

vlagecFed

De Amerikaanse centrale bank vergadert morgenavond over het monetaire beleid. De markt is er van overtuigd dat de Fed een tweede opeenvolgende preventieve renteverlaging zal doorvoeren, van 2-2.25% tot 1.75-2%. Onder het motto beter voorkomen dan genezen wil ze de economie behoeden van de mogelijke negatieve gevolgen van bijvoorbeeld het handelsconflict. De vaststelling dat de inflatie niet boven de 2%-doelstelling uitstijgt ondanks de krappe arbeidsmarkt biedt de Fed extra ruimte. Fed-voorzitter Powell sprak de pers de voorbije maand tot tweemaal toe en deed niets om de markten van gedacht te doen veranderen. Een renteverlaging met 25 basispunten dus.

De hamvraag luidt met welk scenario de Fed-leden rekening houden na september. Deze voorbije zomer anticipeerden de (rente)markten op een heuse versoepelingscyclus met renteverlagingen in september, oktober en december. Sinds begin deze maand werd duidelijk dat ze te hard van stapel liepen. Enerzijds zijn er vooralsnog geen extra signalen dat zwakte in de exportgerichte verwerkende nijverheid de binnenlandse dienstensector aantast. Joe sixpack, via consumptie goed voor 70% van de Amerikaanse BBP-groei, blijft voorlopig overeind. Eén Fed-gouverneur merkte recent wel op dat de centrale bank niet kan wachten tot zo’n mogelijke besmetting in de cijfers opduikt. Dan is ze rijkelijk te laat om er iets aan te doen. Anderzijds toonden centrale bankiers van andere jurisdicties dat marktverwachtingen niet rijmden met de economische waarheid. Bovendien lijkt de tijd voorbij waarin het monetaire beleid dé oplossing was/is voor alle problemen. De monetaire wapens zijn beperkt en de lokroep naar fiscale steun is groot.

Beide factoren zorgden voor een herpositionering hoger in de Amerikaanse rentemarkt sinds begin deze maand. Ze hielden EUR/USD ook netjes beneden de 1.1112-weerstand ondanks de conclusie dat de ECB vorige week haar laatste daad verricht heeft. De kortetermijnrentemarkt dicht scenario’s van 1, 2 en 3 Fed renteverlagingen dit jaar respectievelijke kansen toe van 25%, 50% en 25%. We denken het nieuwe verwachte rentepad van de Fed (dot plot) nog rekening zal houden met een extra renteverlaging in Q4. Daarna kan de centrale bank, quid pro quo, een afwachtende houding afnemen. In principe kan zo’n scenario op korte termijn de Amerikaanse rentes verder ondersteunen en in de kaart van de dollar spelen. EUR/USD 1.0926 is een 1e intermediair steunniveau (2019 low). De zone rond 1.08 is cruciaal.
 

Marktverwachtingen omtrent aantal Fed-renteverlagingen dit jaar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.