Markten tellen af naar de Fed-vergadering van woensdag

De markten: kort op de bal

Opsprong olieprijs en zwakke Chinese data zorgen voor een voorzichtige start van de week.

Flag US

Vrijdag bleven de rentes opwaartse georiënteerd. De markten zien nog weinig ruimte voor verdere ECB renteverlagingen na de actie van donderdag. Dat gevoel werd nog bevestigd toen een aantal ‘dissidenten’ binnen het beleidscomité de wenselijkheid van de versoepeling vrijdag openlijk in vraag stelden. Na de middag waren de Amerikaanse kleinhandelsverkopen voor augustus meer dan degelijk. De consument houdt waarschijnlijk de groei ook in het derde kwartaal op koers. De Amerikaanse rentes namen nu het voortouw. Positieve commentaren over een mogelijk partieel handelsakkoord tussen de VS en China ondersteunden ook de ‘reflatie-trade’. Gesteund door hogere rentes in Europa probeerde EUR/USD aanvankelijk boven 1.11 post te vatten, maar na de middag kreeg de dollar ook rentesteun. Voorlopig kan EUR/USD geen belangrijke technische weerstand heroveren.


Vanmorgen wordt de activiteit op de Aziatische markten gedomineerd door twee thema’s. Vooreest veert de olieprijs scherp op nadat een aanval op Saoedi-Arabische olie-installaties de helft van de productiecapaciteit van het land, minstens tijdelijk, heeft stilgelegd. Voorlopig blijft de impact van de olieschok op het risicosentiment eerder beperkt. De meeste Aziatische beurzen houden goed stand. Oliegevoelige munten zoals de Canadese dollar en de Noorse kroon winnen wel beperkt terrein vanmorgen. Daarnaast geven een reeks Chinese data voor augustus (kleinhandelsverkopen, investeringen, productie) aan dat de groeivertraging steeds verder om zich heen grijpt. De Chinese beurzen zetten een stapje terug, ook al voeden de data de hoop op bijkomende monetaire stimulus. De yuan houdt wel goed stand.

Vandaag staat enkel het bedrijfsvertrouwen uit de regio New York (Empire manufacturing) op de agenda. De markten kijken nu vooral vooruit naar de Fed-beleidsbeslissing van woensdagavond. De markt rekent op een nieuwe ‘preventieve’ renteverlaging met 25 bpn. Investeerders kijken vooral uit naar de intenties van de Fed in verband met een verdere versoepeling van het beleid. De nieuwe zogenaamde ‘dots’ met de verwachtingen van de individuele Fed-gouverneurs zijn in dit verband alvast interessant. De marktverwachtingen voor verdere Fed-versoepeling zijn recent alvast getemperd. De dollar kan minder rentesteun verliezen dan aanvankelijk gedacht als de Fed dat scenario bevestigt. Het beeld voor EUR/USD blijft voorlopig onbeslist.

Ondanks de opschorting van het Parlement blijft Brexit de markten beroeren. Vandaag ontmoet Brits PM Boris Johnson EU-commissievoorzitter Juncker en andere Europese vertegenwoordigers. Recent waren er signalen dat de EU en het VK proberen om een alternatief akkoord uit te werken over de ‘Ierse backstop’. De sluimerende hoop op een ultiem akkoord geeft het pond voorlopig het voordeel van de twijfel.
 

Figuur - EUR/USD kan eerste technische weerstand voorlopig niet doorbreken.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.