Amerikaanse consument houdt groei op peil

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes stijgen verder; twijfel over Fed-beleid neemt toe

Flag US

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen stegen in augustus meer dan verwacht: 0.4% m/m vs 0.2% m/m. De cijfers van juli werden opwaarts herzien van 0.7% m/m tot 0.8% m/m. De sterkste verkopen zagen we bij autodealers en online. De verkopen in de “controlegroep”, die enkele volatiele componenten zoals verkoop van bouwmaterialen of de opbrengst aan de pomp uitsluit, steeg met 0.3% m/m (0.9% m/m in juli). De controlegroep wordt vaak beschouwd als benadering voor de consumptiecomponent in de BBP-berekeningen. De eerste conclusie na de publicatie van de data luidt dat de Amerikaanse Joe Sixpack standhoudt als motor van de economie. De globale groeivertraging die zichtbaar is in de exportgerichte verwerkende nijverheid besmet de binnenlands gerichte diensteneconomie en arbeidsmarkt nog niet. Consumptie beslaat grosso modo 70% van het Amerikaanse BBP. In het 2e kwartaal van dit jaar was haar aandeel in de groei in absolute termen het grootst sinds 2014. Voorlopig kunnen we de grootste doemberichten over een Amerikaanse recessie dus nog wel even opbergen. Details tonen wel aan dat de stijging van controlegroep aan het laagste tempo gebeurde in de voorbije 6 maanden en dat de kleinhandelsverkopen in 7 van de 13 subcategorieën achteruit gingen.

De Amerikaanse rentes stijgen voort na de publicatie van het rapport. Investeerders komen onder invloed van de economische cijfers en de acties van centrale bankiers (op globaal niveau) terug op hun mening dat de Amerikaanse centrale bank het monetaire beleid dit jaar nog (veel) moet versoepelen. Actie (renteverlaging met 25 basispunten) op de beleidsvergadering volgende week is waarschijnlijk, maar daarna is het koffiedik kijken. EUR/USD testte 1.1112 weerstand eerder op de dag, maar duikt nu geleidelijk opnieuw onder 1.11.
 

EUR/USD: test van 1.1112 weerstand voorlopig afgebroken

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.