ECB levert nieuw monetair stimuluspakket

De markten: kort op de bal

Is de trukendoos nu volledig leeg?

Flag EU

“De ECB hield vandaag de beleidsrente zoals verwacht ongewijzigd op -0.4%”. Met die zin, of een literaire variant daarvan, begonnen we de afgelopen jaren zowat elk berichtje dat een ECB-beleidsvergadering samenvatte. Daar kwam vandaag verandering in.

De Europese Centrale Bank sneed namelijk voor het eerst in drie jaar opnieuw in haar belangrijkste rente. De depositorente bedraagt nu -0.50%. De renteknip gaat zoals eerder beloofd wel gepaard met de introductie van een gelaagd depositosysteem. Daarbij worden een deel van de overtollige middelen die bij de ECB worden geparkeerd, vrijgesteld van de -0.50% strafrente. De rentes zullen ook zo laag (of nog lager) blijven zolang de onderliggende inflatie(vooruitzichten) niet convergeert naar haar 2%-doelstelling. In die zogenaamde ‘forward guidance’ laat de ECB een concrete timing weg en klikt ze het soepel beleid vast aan een economische maatstaf (m.n. de inflatie). Dat is anders dan voorheen want in juli stelde ze nog “ten minste tot de eerste helft van 2020” voorop. Laag/lager voor langer, dus. De ECB haalt ook het aankoopprogramma van stal. Ze zal vanaf 1 november a rato van € 20 miljard/maand opnieuw obligaties op de secundaire markt kopen. Draghi en co voorzien geen specifieke einddatum voor het programma. Tot slot versoepelt ze ook de modaliteiten rond haar langetermijnliqiditeitsoperaties (TLTRO’s) die ze in maart aankondigde.

De ECB ziet zich genoodzaakt tot meer monetaire versoepeling omdat ze bestendig haar eigen inflatiedoelstelling mist. Bovendien duurt de economische afkoeling langer dan initieel gedacht en verslechterde de economische context verder, vooral in de verwerkende nijverheid. De “prominent” aanwezige risico’s (brexit, handel, opkomende economieën, algemene context van onzekerheid …) blijven neerwaarts gericht en kunnen verder op de groei en inflatie wegen. Een en ander uit zich in neerwaarts bijgestelde prognoses. Voor 2019 rekent de ECB op 1.1% groei (vs. 1.2% in juni), 1.2% (1.4%) in 2020 en 1.4% (onveranderd) voor 2021. Inflatie wordt niet verwacht de doelstelling te halen binnen de beleidshorizon (2019: 1.2%, 2020: 1%, 2021: 1.5%).

Toch bestond er geen unanimiteit over het hele monetaire pakket. Met name over de heropstart van het aankoopprogramma liepen de meningen uiteen. Draghi gaf wel (ongevraagd) mee dat er eensgezindheid bestond over de primaire rol die het fiscaal beleid in de toekomst zou moeten spelen. Hij zit daarmee op dezelfde lijn van zijn opvolgster Christine Lagarde, die vanaf november het roer overneemt.

Op de wisselmarkt gleed EUR/USD uit tot kortbij 1.0925, de low van dit jaar, maar herstelde tijdens de persconferentie wel opnieuw in de richting van 1.10. Duitse rentes stijgen aan het korte eind van de curve met ongeveer 4bpn. Het lange eind ging initieel stevig onderuit maar ook daar zette zich vrij snel een herstelbeweging in. We concluderen dat Draghi min of meer de marktverwachtingen heeft ingelost, maar dat investeerders er rekening mee houden dat de ECB mogelijk haar laatste kruit verschoten heeft.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.