Noorse inflatie koelt af

De markten: kort op de bal

Is dit een voldoende reden om een renteverhoging af te blazen?

Zoals in Zweden vertraagde ook de Noorse inflatie in augustus meer dan verwacht. De algemene inflatie klokte af op -0.7% M/M en 1.6 % j/j (1.8% j/j was verwacht). De onderliggende inflatie koelde af van 2.2% j/j tot 2.1% j/. De zwakkere inflatiecijfers komen één week voor een belangrijke vergadering van de Noorse centrale bank. De Norges bank beschikt dan over een uitgebreid beleidsrapport; een goed moment dus om het beleid eventueel bij te stellen. De inflatiecijfers van augustus maken het beeld alvast minder duidelijk.

Er zijn paralellen tussen Noorwegen en de buren uit Zweden. Enerzijds vertraagt de inflatie in Noorwegen meer dan de Norges bank in juni verwachtte. Anderzijds blijven de activiteitdata ook in Noorwegen recent relatief sterk. Op de tussentijdse beleidsvergadering van midden augustus was de centrale bank wel iets alerter voor de neerwaartse risico’s van de internationale context. De Norges Bank vermeldde wel ook de zwakke kroon en de impact daarvan op de inflatie.

De kroon zag in de zomer niet enkel af van de lage olieprijs, nog steeds een belangrijke determinant voor de Noorse munt op korte termijn. Zoals voor veel andere kleine munten met een beperktere liquiditeit, woog ook de algemene context van risicoaversie op de Noorse kroon. In dit verband is het alvast ontgoochelend dat de kroon recent niet meer terrein terugwon nu de algemene onzekerheid omtrent het handelsconflict wat bekoelt en de olieprijs uitbodemt. De markt twijfelt duidelijk of de kroon op korte termijn nog veel bijkomende rentesteun zal krijgen.

Het wordt volgende week een dubbeltje op zijn kant voor een renteverhoging van de Norges bank. Een renteverhoging blijft mogelijk omwille van de aanhoudend solide binnenlandse groei en de zwakke kroon. Mogelijk verhoogt de Norges bank de rente alsnog met 25 bpn, maar brengt ze tegelijk het rentepad voor de toekomst lager (nauwelijks bijkomende verhogingen in de periode tot 2022). In dat geval is de vraag of de kroon (fors) zal profiteren zelfs in geval van een renteverhoging. Als de centrale bank de rente niet verhoogt, is de kans groot dat de markt uitstel naar later dit jaar vooral interpreteert als een weg naar afstel. De kroon is historisch gezien goedkoop, maar heeft waarschijnlijk een bredere reflatiebeweging/trend nodig om echt de wind in de zeilen te krijgen. De optimisten zien daarvan misschien eerste voorzichtige tekenen, maar voorlopig is het niet meer dan een hoopvolle werkhypothese.

Technische gezien is EUR/NOK 10.10 een belangrijke weerstand (steun voor de kroon). We zien weinig fundamenteel economische gronden voor een blijvende verzwakking boven dat niveau. De kroon moet wel versterken beneden EUR/NOK 9.55 alvorens men kan concluderen dat het (fragiele) sentiment ten aanzien van de Noorse munt verbetert.
 

Figuur - : Markt twijfelt aan verdere rentesteun voor de Noorse kroon.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.