Zweedse inflatie koelt fors af

De markten: kort op de bal

Schade voor de kroon blijft (opvallend) beperkt

Gisteren werden in Zweden inflatiecijfers voor de maand augustus bekend gemaakt. Die ontgoochelden. De algemene CPI inflatie daalde met 0.4% op maandbasis tot 1.4% j/j. De markt ging uit van een stabilisatie op 1.7%. Ook de CPIF die de Zweedse centrale bank (Riksbank) hanteert, viel terug van 1.5% j/j tot 1.3% j/j. De Zweedse kroon nam aanvankelijk een stevige, logische, duik.

Op haar beleidsvergadering vorige week hield de Riksbank de beleidsrente onveranderd op -0.25%. Eind vorig jaar verhoogde de centrale bank de beleidsrente een eerste keer deze cyclus met 0.25bpn. Vorige week behield ze haar scenario van een nieuwe verhoging eind dit jaar of begin volgend jaar. De Riksbank erkende dat de globale groei vertraagt en weegt op de activiteit in Zweden. Na de stevige groei van de voorbije jaren is de capaciteitsbezetting in de Zweedse economie nog steeds hoger dan gemiddeld. De Riksbank argumenteerde ook dat de inflatie al bij al kort bij de 2.0%-doelstelling blijft.
Dat laatste was uiteraard niet meer het geval na de inflatiecijfers gisteren. De softe aanpak van de Riksbank gedurende de voorbije jaren indachtig, concludeerde de markt dan ook dat de beleidsnormalisatie op de helling stond. De kroon dook lager, maar herstelde later opvallend vlot. Verschillende factoren spelen hier mogelijk mee.

Vooreest waren de recente activiteitsdata in Zweden meestal beter dan verwacht. Nog belangrijker: na de middag waren er commentaren van Riksbank gouverneur Ingves. In een niet zo ver verleden, zou zo’n lage inflatie zeker voor een (zeer) softe/accomoderende toon gezorgd hebben. Dat was gisteren helemaal niet het geval. Ingves toonde zich niet echt ongerust over inflatie/inflatieverwachtingen. Hij ziet voldoende vraag om de inflatie opnieuw naar de 2.0% doelstelling te brengen. Ook de zwakke kroon duwt de inflatie hoger. Ingves concludeerde dus niet dat de voorzichtige normalisatie nu al moet worden afgeblazen. De commentaren geven ook opnieuw aan dat de Riksbank de kroon niet verder wil verzwakken van de huidige historisch lage niveaus. De markt pikte het signaal alvast op. Aan het einde van de dag had de kroon de eerdere verliezen zo goed als ongedaan gemaakt. De prijsbeweging gisteren bevestigt alvast de werkhypothese dat EUR/SEK 10.85 een stevige steun is voor de kroon. Een terugval beneden 10.50 zou een bijkomende technische indicatie zijn dat de kroon zijn ‘moeilijke periode’ stilaan achter zich laat.

We voegen er een bijkomend element aan toe dat op termijn in het voordeel van de kroon kan spelen, of toch op zijn minst een verdere daling kan afremmen. Zoals Duitsland heeft ook Zweden veel fiscale ruimte om de economie indien nodig te ondersteunen. Ook in Zweden evolueert dit politiek debat traag, maar de eerste tekenen van een mogelijk minder strikte aanpak doemen op aan de horizon. Als het fiscale beleid de groei ondersteunt, neemt dat druk weg van de monetaire poot en kan, ceteris paribus , de druk op de munt verminderen. Debat wordt zeker vervolgd, in Zweden, maar ook daarbuiten.
 

Figuur - EUR/SEK: kroon houdt relatief goed stand ondanks lage inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.