China: inflatie of deflatie?

De markten: kort op de bal

VS wil afspraken over de yuan in het handelsakkoord

Vorige week versoepelde de Chinese centrale bank (PBOC) het beleid. In China gebeurt dit vaak via een verlaging van de reserves die de banken moeten aanhouden bij de centrale bank (RRR), eerder dan door een verlaging van de beleidsrente. De PBOC hanteert hier vaak een gedifferentieerd systeem (niet alle banken krijgen dezelfde reserveverplichtingen opgelegd) om de kredietverlening op een meer doelgerichte manier te stimuleren.

Vanmorgen werden in China inflatiecijfers bekend gemaakt. Die geven alvast aan dat de Chinese economie het duwtje in de rug van vorige week kan gebruiken. De algemene consumenteninflatie klokte in augustus onveranderd af op 2.8% j/j. Dat was iets hoger dan verwacht (2.7%), maar de stijging is vooral het gevolg van hogere voedselprijzen. Onder meer een explosie van de prijs voor varkensvlees (omwille van de varkenspest) speelt een rol. Dit is uiteraard niet het soort inflatie dat van belang is voor het beleid van de PBOC. De producentenprijzen tonen een heel andere beeld. De prijzen van producten die de Chinese fabrieken verlaten daalden in augustus 0.8 j/j ( 0.3% j/j in juli). De handelshandelsoorlog weegt dus niet enkel op de productie, maar ook op de prijzen. De zwakkere yuan kan hier soelaas bieden, maar daar is VS allerminst blij mee.

In dit verband waren er gisteren interessante commentaren van Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin. Die klonk niet zo pessimistisch over de lopende gesprekken die moeten leiden tot een nieuwe ontmoeting op een hoger politiek niveau volgende maand. Mnuchin probeert de druk bij de Chinezen te leggen. Hij herhaalt de commentaren van Trump dat de VS enkel een (voor hen) goede deal willen. Anders hoeft het niet. Mnuchin vreest ook geen Amerikaanse recessie omwille van het handelsconflict.
In dat interview herhaalde Mnuchin dat voor de VS het wisselkoersbeleid onderdeel moet uitmaken van de handelsbesprekingen. De VS vindt de yuan te zwak en de dollar te sterk en beschuldigt China van wisselkoersmanipulatie. Er zijn recent wel geen indicaties dat China intervenieerde in de wisselmarkt om zijn munt te verzwakken. Je kan hoogstens zeggen dat ze niets hebben gedaan om de verzwakking als gevolg van het handelsconflict tegen te gaan. De VS wil dat China ook daar op ingrijpt. Met andere woorden, de VS vraagt een soort wisselkoersmanipulatie, maar dan enkel in één richting (om de yuan te versterken). Dat wordt voor China alvast een zeer moeilijke horde. Het zou onder meer beteken dat China beperkt wordt in het voeren van een autonoom monetair beleid. Een monetaire versoepeling (liquiditeitscreatie om de economie te ondersteunen) zou de PBOC dan deels moeten neutraliseren via de aankoop van yuan in de markt om de daling van de munt af te remmen. Een compromis rond dit soort van fundamentele onderwerpen (autonomie van het monetair beleid) ligt altijd moeilijk, zelfs als er goodwill is bij beide partijen. Een ‘globaal’ akkoord lijkt dan ook nog niet voor morgen. Ondertussen is de yuan de voorbije dagen wel in rustiger vaarwater terecht gekomen na de forse daling vorige maand.
 

Figuur - USD/CNY: daling yuan voorlopig gestopt, maar munt blijft een ‘topic’ in het handelsconflict.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.