BoC hint niet op renteverlagingen

De markten: kort op de bal

USD/CAD in 1.30-134 handelsband

Flag Canada

De Canadese centrale bank hield de beleidsrente ongewijzigd op 1.75%. Inflatie bevindt zich rond de 2%-doelstelling en de tweedekwartaalgroei oversteeg de verwachtingen. Dat was vooral te danken aan een uitzonderlijke prestatie van de grondstoffensector en een herstel in de export. Beiden waren wel eerder zwak in het eerste kwartaal. Consumptie en bedrijfsinvesteringen stelden dan weer teleur. Ze houden de BoC op scherp. De BoC stelt officieel geen monetaire versoepeling in het verschiet, maar ze zal de groei en inflatieontwikkelingen nauw opvolgen. De risico’s, die duidelijk vermeld worden in de eerste paragraaf van de beleidsverklaring, liggen duidelijk aan de kant van zwakkere groei (handelsconflict VS/China, druk op grondstoffenprijzen, historisch lage rentes).


De Canadese dollar won terrein na de beleidsverklaring van de BoC. De meerderheid verwachtte dat de BoC zich minstens in het zog van de Fed zou zetten door renteverlagingen voorop te stellen. Expliciet doet ze dat dus (nog?) niet. De markt schat de kans op actie op de volgende vergadering (30 oktober) in op 45%. De kans op een renteverlaging voor het einde van het jaar bedraagt 68%. USD/CAD zakte van de weerstandszone net onder 1.34 richting 1.32. De handelsband tussen 1.30 en 1.34 wordt waarschijnlijk de komende weken het terrein voor USD/CAD.
 

USD/CAD: 1.30-1.34 handelskanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.