Zweedse Riksbank houdt voet bij stuk …

De markten: kort op de bal

… en neemt de markt tegenvoets

De Zweedse centrale bank (Riksbank) hield de beleidsrentes vandaag ongewijzigd op -0.25%. Dat is in lijn met de verwachtingen. Waar de markt vooral aandacht voor had, was of de Riksbank haar intenties in navolging van de “groten der aarde” (ECB, Fed …) ook zou bijstellen in de richting van een soepeler beleid. De argumenten pro zijn duidelijk: de globale groei vertraagde (stevig) en het sentiment verslechterde recent verder (onder meer door het escalerend handelsconflict). De Riksbank erkent dat ook. Ze denkt dat de “sterke Zweedse economie” aan een trager tempo zal groeien in vergelijking met de juli-prognoses: 1.5% in 2019 en 2020 (vs. 1.8% en 1.6%). Ook de afkoeling op de arbeidsmarkt gebeurt iets sneller dan voorheen gedacht. De inflatie fluctueert al sinds 2017 rond de 2%-doelstelling en de laatste data waren zelfs iets hoger dan verwacht, aldus de Riksbank. Toch werden de september-prognoses voor 2019-2021 licht neerwaarts herzien.

Al bij al wijzigden de prognoses van de centrale bank slechts marginaal. De centrale bank ziet dan ook weinig redenen om van haar eerdere ‘forward guidance’ af te wijken. Ze houdt m.a.w. vast aan een nieuwe renteverhoging rond de jaarwisseling. Ze geeft wel mee dat ze de rente mogelijk in het licht van de toegenomen onzekerheid vervolgens misschien iets trager dan verwacht zal verhogen.

Beleggers zijn echter vooral “verrast” dat de Riksbank de beleidsintenties niet verandert. De Zweedse centrale bank heeft op dit gebied een kwalijke reputatie om snel het geweer van schouder te veranderen indien de economie tekenen toont van zwakte. Minstens een deel van de markt moest daarom de mening herzien. Dat uit zich in een sterkere Zweedse kroon volgend op het rentebesluit. EUR/SEK glijdt uit tot beneden 10.7.
 

EUR/SEK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.