PM Johnson slikt dubbele nederlaag

De markten: kort op de bal

Pond profiteert van verminderd risico op “no-deal brexit”

Flag EU

Onder het gezegde “if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also” (Mattheüs 5:39), leed Brits premier Johnson gisteren een pijnlijke, dubbele nederlaag. Al was die Bijbelse insteek allicht niet Johnson’s bedoeling ... Het Britse Parlement mocht gisteren de wetgevende agenda zetten. Dat is normaal het voorrecht van de regering, maar het ontnam Johnson en co dat recht voor één dag tijdens een stemming dinsdag. De bedoeling? Een no-deal brexit van tafel vegen. Het parlement lanceerde daartoe een voorstel dat de regering Johnson verplicht tot het vragen van een nieuw uitstel als er geen (nieuw) akkoord bestaat op 19 oktober. 329 MP’s stemden voor, 300 tegen. PM Johnson ziet zijn onderhandelingspositie daardoor stevig verzwakken en riep kort daarna nieuwe verkiezingen uit (15 oktober). De vereiste twee-derde meerderheid kreeg hij echter niet.

Labour is officieel wel te vinden voor nieuwe verkiezingen maar wil die pas nadat het verplichte uitstel in steen gebeiteld is. Daarvoor moet het Britse Hogerhuis eerst het wetsvoorstel nog goedkeuren. Veel tijd is er niet want vanaf volgende week al gaat de opschorting van het parlement van kracht. En Johnson-getrouwen in het Hogerhuis gaven eerder al aan dat ze tijd zullen rekken (filibusteren) … Maar zelfs als het Hogerhuis de wet tijdig goedkeurt, zijn nieuwe verkiezingen vóór 31 oktober – de huidige brexitdeadline – niet zeker. Waarom zou Labour een absolute meerderheid voor de Conservatieve Partij riskeren? Johnson zou in dat geval de cruciale wet dan meteen kunnen afvoeren.

Hoe moet het dan wel verder? Dat weet, zoals de afgelopen 3 jaar het geval was, niemand. Als de wet het haalt, moet Johnson in principe om uitstel vragen. Maar gaat de EU daarmee akkoord? De regering kan de wet ook negeren maar het juridisch vaarwaar waarin men dan belandt, is ongekend. Komt er toch een stembusslag vóór de deadline, dan is het verdere verloop van brexit volledig afhankelijk van de uitslag. Die is uiteraard moeilijk te voorspellen. Een no-deal brexit blijft hoe dan ook nog steeds het “standaard”-scenario, maar de risico’s daarvan zijn door de démarche van de oppositie wel fors afgenomen. Het is de belangrijkste reden voor de recente stijging van het pond. EUR/GBP viel de afgelopen dagen terug tot niveaus van eind juli: kortbij maar boven 0.90. We blijven wel voorzichtig over een verder, aangehouden herstel. De toekomst van brexit en bij uitbreiding het VK blijft immers gehuld in een zeer dikke mist.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.