Toekomstig ECB-topvrouw Lagarde schudt markten wakker

De markten: kort op de bal

Minder geneigd tot extra monetaire stimulus??

Flag EU

Christine Lagarde, ex-topvrouw van het IMF, volgt op 1 november ECB-voorzitter Draghi op. Vandaag verscheen ze in een zitting voor het Europese parlement. Ze liet alvast in haar kaarten kijken over haar toekomstige aanpak. Hoewel ze de uiterst soepele aanpak van haar voorganger prijst, is ze minder geneigd om tegen alle kost het verder monetair te stimuleren. Het marginale nut neemt af en de neveneffecten nemen toe. Dat moet in rekening worden gebracht. Ze had het niet enkel over de impact op de financiële sector, maar sprak ook over zeepbelgevaren in bepaalde delen van de financiële markten. Tot slot slaakte Lagarde ook een kreet naar overheden. Ze moeten alle budgettaire ruimte gebruiken om de economie een duw in de rug te geven. De combinatie van een voorzichtigere monetaire aanpak en roep op fiscale hulp zorgden voor een correctie hoger op, vooral Europese, rentemarkten. De curves werden steiler. De euforie op de beurzen (gerelateerd aan politiek nieuws uit Hongkong) deed ook een duit in het zakje. Op de wisselmarkt veerde de euro op. EUR/USD bevindt zich net boven 1.10.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.