Australische economie groeit zoals verwacht.

De markten: kort op de bal

Australische dollar herademt

Flag Australia

Gisteren hield de Reserve Bank of Australia (RBA) haar beleidsrente onveranderd op 1.0%. Na de RBA communicatie bleven we met een ietwat verdeeld gevoel achter. De analyse van de bank over de economie was helemaal niet zo negatief. Toch toonde de bank zich in de laatste paragraaf van haar communiqué nog steeds bereid om het beleid indien nodig verder de versoepelen om de tewerkstelling en de inflatie verder naar het gewenste niveau te brengen. De deur blijft open voor een verdere renteverlaging later dit jaar.

Hetzelfde verdeelde gevoel blijft bestaand na de publicatie van het groeicijfer voor het 2de kwartaal vanmorgen. De Australische economische activiteit nam in het tweede kwartaal toe met 0.5% kw/kw en bevond zich daarmee 1.4% hoger dan een jaar geleden. Dat laatste was de traagste jaargroei sinds de financiële crisis. Anderzijds suggereert de kwartaalgroei van 0.5% wel dat de economie de uiterst zwakke periode eind vorig jaar stilaan achter zich laat. De markt vreesde ook opnieuw voor een negatieve verrassing. De kwam er niet. De groei werd wel vooral gedragen door export en overheidsbestedingen. Consumptie en investeringen kunnen voorlopig niet echt overtuigen. Het groeiherstel vraagt zeker nog om bevestiging. De roep voor meer fiscale en monetaire steun blijft ook bestaan. Mogelijk heeft de RBA nu wel iets meer maneuvreerruimte. De markt verdisconteert een ongeveer even grote kans voor een volgende rente verhoging in oktober dan wel in november.

De Aussie dollar probeert sinds gisterenmorgen terrein terug te winnen. AUD/USD heeft wat afstand genomen van de dieptepunten iets beneden 0.67 (laagste niveaus sinds de financiële crisis). Voorlopig is dit niet meer dan een correctie na lange periode van zwakte. Mogelijk is het een indicatie dat er stilaan al heel wat slecht nieuws verdisconteerd is en kan de munt minstens tijdelijk in rustiger vaarwater terecht komen.
 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar probeer voorzichtig weg te komen van cyclisch dieptepunt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.