Handelsonzekerheid tast Amerikaanse productie steeds verder aan

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rente blijft onder druk. Dollar (even?) buiten adem.

Flag US

Het was gisterenmorgen opnieuw onzekerheid troef op de globale markten. Het blijft onduidelijk of de VS en China op korte termijn nieuwe onderhandelingen over de handel zullen starten. Een positief resultaat blijft hoe dan ook nog veraf. De Europese markten vielen bovendien nog ten prooi aan een opstoot van brexitkoorts. De Duitse en Britse, maar ook Italiaanse, 10-j rentes zetten allemaal nieuwe historische laagterecords. De dollar kon zijn rol van veilige haven spelen, al was het maar tijdelijk. Later deelden ook de Amerikaanse markten ‘in de brokken’.


In tegenstelling tot een aantal regionale indicatoren, zakte het Amerikaanse ISM bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid beneden de kaap van 50 die de grens aangeeft tussen groei en contractie. Ook de deelindicatoren van het rapport wijzen op een aanzienlijke achteruitgang. Orders, tewerkstelling en de prijscomponent wijzen op een aanzienlijk verlies aan momentum/krimping van de activiteit. Het ISM rapport stuurde de Amerikaanse rente, de beurzen en ook de dollar lager. Het is nog te vroeg om nu al te concluderen dat de VS op een soort ‘Duitsland’-scenario afstevent.


De terugval in de verwekende nijverheid geeft wel aan dat het handelsconflict ook zand begint te strooien in het raderwerk van Amerikaanse productiebedrijven (verstoring supply-chains etc). Dat is op zich al belangrijk. Nu wordt het uitkijken of en in welke mate de groeivertraging doorsijpelt naar de binnenlandse vraag, de dienstensector en de globale tewerkstelling. Dat gebeurt meestal niet van de ene dag op de andere. Toch kijkt de markt nu met verscherpte aandacht uit naar de ISM uit de dienstensector (morgen) en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (ADP morgen, payrolls vrijdag). Als daar barsten opduiken, zal de druk voor meer doortastende actie van de Fed zeker toenemen. Houd dan de tweets van Trump richting Powell maar in het oog! In theorie kan dat het positief momentum van de dollar aantasten. Toch trekken we voorlopig geen grote conclusies. Zeker voor de EUR/USD combinatie bouwen investeerders waarschijnlijk nog wel enige terughoudendheid in, in de aanloop naar de ECB beleidsvergadering van volgende week. Ook het technische beeld van de muntcombinatie blijft fragiel na de breuk beneden 1.1027 vorige week.
 

Figuur - EUR/USD: dollarrally afgeblokt door terugval in de Amerikaanse industrie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.