Europese inflatie (1.0%) blijft ver verwijderd van 2.0% ECB doelstelling

De markten: kort op de bal

Markten blijven gissen naar het antwoord van de ECB

Flag EU

Vanmorgen werd een eerste schatting bekend gemaakt voor de inflatie in de euro zone in augustus. Het stond in te sterren geschreven dat het cijfer ver van de 2%-inflatiedoestelling verwijderd zou blijven. De algemene inflatie brokkelde zoals verwacht af van 1.1% tot 1.0% j/j. De kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen bleef onveranderd op een magere 0.9%. De lage inflatie (en inflatieverwachtingen) ‘dwingen’ de ECB het beleid verder te versoepelen, zeker nu de lage inflatie hand in hand gaat met een stevige groeivertraging. De ECB houdt in de aanloop van de beleidsvergadering van 12 september alle opties opnieuw tegen het licht wat dan hopelijk leidt tot een werkbaar en een geloofwaardig pakket nieuwe maatregelen. De directe marktreactie was opnieuw uiterst beperkt. De data bevestigden alleen maar de Hercules-taak die de ECB in september (en waarschijnlijk nog lang daarna) zal voorgeschoteld krijgen. Tegelijk met de inflatie werd ook de EMU werkloosheid (juli) bekend gemaakt. De bleef onveranderd op het cyclisch dieptepunt van 7.5%, maar dat doet niets af aan de hoge druk op de ECB om een antwoord te bieden op de lage inflatie en economische groeivertraging.

Een blik op de rentemarkt leert dat de vrije val van de obligatierentes minstens voorlopig is gekalmeerd, ook al omdat de spanning omtrent het handelsconflict was is weggeëbd. De markten proberen zicht de krijgen op de concrete maatregelen van de ECB (renteverlaging? Hoeveel? Nieuwe QE?). EUR/USD blijft ook naar adem happen. Dit is een combinatie van een dollar die het voordeel van de twijfel behoudt en terughoudendheid ten aanzien van de euro in de aanloop naar de ECB-beslissing. In beide gevallen heb de softe inflatiedata de heersende markttrends niet gewijzigd.
 

Figuur - Duitse 10-j rente: al veel verdisconteerd. Uitkijken nu wat de ECB concreet op tafel legt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.