Fed-voorzitter Powel merkt verdere economische afkoeling op …

De markten: kort op de bal

… en hint op renteverlaging in september.

Flag US

Het jaarlijkse Fed-symposium in Jackson Hole, Wyoming stond afgelopen vrijdag wat in de schaduw van de onverwachte plotwending in het handelsconflict. De boodschap van Powell blonk niet uit in originaliteit, maar was daarom niet minder belangrijk. De Fed-voorzitter blijft positief over de Amerikaanse economie – onder meer dankzij een sterke arbeidsmarkt – maar merkte tegelijk meer signalen van een wereldwijde economische afkoeling op. Vooral China en Duitsland hebben het hard te verduren. Powell haalde de Italiaanse regeringscrisis, de protesten in Hong Kong, de dreiging van een harde brexit en uiteraard het handelsconflict aan als belangrijke bronnen van onzekerheid die wegen op het economisch klimaat. Sommige thema’s zijn nieuw; andere escaleerden recentelijk aanzienlijk en sterken de casus voor een nieuwe renteverlaging, mogelijk al in september. Powell loste daaromtrent een schot voor de boeg: “anything that affects the outlook for employment and inflation could also affect the appropriate stance of monetary policy and that could include uncertainty about trade policy”.

De markten reageerden eerder koeltjes op Powell’s speech. De Amerikaanse rentes waren al neerwaarts georiënteerd in de aanloop naar de speech. De tweejaarsrente daalde tot onder 1.55%, de tienjaarsrente brak onder 1.6%, de dollar stond onder druk (EUR/USD veerde op tot 1.11). De Fed verlaagde voor het eerst tijdens deze cyclus de rente in juli met 25 bpn. Beleggers gingen er toen al van uit dat het allicht niet de laatste zou zijn. Ze verdisconteren dus al enige tijd een tweede renteverlaging in september. Powell deed weinig om de markt van die denkpiste te doen afwijken. Een tweede klap voor de Amerikaanse rentes en dollar volgde iets later op de avond. Maar daar zat de Amerikaanse president Trump voor heel wat tussen … (zie apart bericht).

 

Figuur - EUR/USD veert op tot (boven) 1.11 na Powell (en Trump).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.