Noorse centrale bank vaart tegen de stroom in…

De markten: kort op de bal

… Al plaatst ze 1e vraagtekens bij een extra renteverhoging in september

De Noorse centrale bank hield de beleidsrente vorige week ongewijzigd op 1.25%. De Norges bank komt 8 keer per jaar samen. Op de helft voert ze een bijzonder grondige doorlichting van de economie en het beleid. Die vergaderingen vinden in maart, juni, september en december plaats en gaan gepaard met uitgebreide communicatie. De andere 4 “tussenvergaderingen” zijn doorgaans minder belangrijk. Toch keek de markt met bijzondere aandacht toe. De Norges Bank gaf in juni immers aan dat ze in september naar alle waarschijnlijkheid een vierde renteverhoging zou doorvoeren.


De positie van de Norges Bank is ietwat bijzonder. Ze stroomt tegen de globale trend in met haar beleidsnormalisatie. Die is vooral ingegeven door de sterke prestatie van de Noorse economie (vruchten van grote investeringen in de oliesector) en door een (onderliggend) inflatiepeil boven de 2%-doelstelling. Voorlopig verandert er aan die basispremises niets, al was de kerninflatie (2.2% j/j) marginaal lager dan verwacht. Gouverneur Olsen zegt er wel bij dat de inflatie opnieuw kan versnellen onder invloed van een zwakkere Noorse kroon. Daarom blijft het meest waarschijnlijke scenario dat de Norges Bank in september een nieuwe renteverhoging doorvoert. De risicobalans helt wel stilaan over in de richting van passiviteit. De economische gevolgen van handelsspanningen tussen de VS en China en oplopende brexitrelaties is de Noorse centrale bankiers niet ontgaan. Daarom is er meer onzekerheid over het vooropgestelde Noorse rentepad, aldus Olsen.


De markt heeft haar twijfels. Sinds midden juli steeg EUR/NOK van rond 9.60 tot de weerstandszone rond 10. De stijging was enerzijds ingegeven door eurosterkte in een globale risicoaverse context en anders door zwakte van de Noorse kroon (daling olieprijs & twijfel over beleidsintenties Norges Bank). Onmiddellijk na de beleidsvergadering zette EUR/NOK een top rond 10.04, maar daar blijft het voorlopig bij. De ommekeer in het risicosentiment hielp EUR/NOK opnieuw onder 10, maar de ruimte tot herstel is voorlopig beperkt. De markt denkt nog steeds dat de Norges Bank bakzeil zal halen in september, zeker als de ECB verder versoepelt, en twijfelt aan de draagkracht van de huidige markteuforie.
 

EUR/NOK test historische weerstandszone rond 10

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.