Bank of England: 'start aan de vooravond van Brexit is anders dan na het referendum'

De markten: kort op de bal

Een renteverlaging is geen zekerheid in geval van een no-deal Brexit.

Flag UK

Vandaag verschenen BoE voorzitter Carney en drie andere BoE-gouverneurs op een reguliere hoorzitting voor een commissie van het Britse Parlement. Officieel licht de BoE hier haar beleid toe aan de hand van het driemaandelijkse inflatierapport dat de basis vormt voor haar monetaire beleid. In de huidige context kreeg de bank natuurlijk veel vragen over haar aanpak van Brexit. In dat verband kreeg de BoE al dikwijls heel wat commentaar uit politieke hoek als zou ze zich niet onafhankelijk opstellen en een voorkeur hebben voor een bepaalde uitkomst van het proces. Het was dus op eieren lopen voor Carney en Co.

De Bank of England bekijkt in haar analyse van de mogelijke gevolgen van Brexit de opties van een softe Brexit met een overgangsregeling en de optie van een no-deal Brexit. Het scenario dat het VK binnen de EU blijft wordt niet bestudeerd. Hoewel de BoE zich niet politiek mag uitlaten, gaf voorzitter Carney toch aan dat een akkoord met een (lange) overgangsperiode te verkiezen is. Carney gaf ook aan dat het risico op een no-deal uitkomst ‘oncomfortabel hoog’ is.

Na het Brexit-referendum in 2016 versoepelde de BoE het beleid om de mogelijk negatieve gevolgen op de economie te beperken. De BoE benadrukt nu dat een gelijkaardige reactie ver van zeker is. In tegenstelling tot eind 2016 bevindt de Britse economie zich nu dicht bij de grenzen van haar capaciteit en de inflatie heeft ondertussen de BoE-doelstelling bereikt. De BoE zal er in haar beleid vooral rekening mee houden hoe de vraag/aanbod-balans en het koersverloop van het pond de inflatie zullen beïnvloeden. Een positieve uitkomst met een vertrouwensherstel vraagt waarschijnlijk een verstrakking van het monetaire beleid. In een no-deal Brexit bestaat echter ook de kans dat een schok het aanbod sterker beperkt dan de vraag. Samen met een zwakker pond kan dat de inflatie aanwakkeren en de BoE er toe dwingen het beleid toch te verstrakken. Boodschap van de BoE lijkt te zijn dat er veel mogelijke uitkomsten zijn van Brexit, ook voor het monetaire beleid. De kans is wel kleiner dan in 2016 dat Brexit leidt tot een snelle en scherpe versoepeling van het beleid.

Voorlopig ziet de markt de analyse van de BoE toch vooral als een eerder technische, academische oefening. Het pond won aanvankelijk beperkt terrein tijdens de hoorzitting maar EUR/GBP keerde al vrij snel terug richting 0.89.

 

Figuur - EUR/GBP: pond reageert nauwelijks op BoE hoorzitting in het Parlement.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.