Ook Bank of England kan Gordiaanse brexitknoop niet ontwarren

De markten: kort op de bal

Marktreactie voorlopig beperkt

Flag US

De Bank of England hield haar beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. In het vorige inflatierapport van mei gaf de bank aan dat de rente op het einde van de beleidshorizon beperkt zou moeten worden verhoogd om de inflatie onder de 2% inflatiegrens te houden. De bank ging daarbij uit van een scenario van een ordelijke Brexit. Die laatste assumptie is ondertussen heel onzeker geworden. De markt keek dan ook uit naar concrete indicaties over wat de bank overweegt te doen in geval van een no-deal brexit of in een context van hoog oplopende brexitonzekerheid. Hierop gaf de BoE echter geen antwoord.

De bank kwam niet verder dan het uittekenen van twee verschillende scenario’s die wel telkens nog steeds uitgaan van een ordelijke brexit. Een eerste scenario werkt ze met de huidige lage marktrentecurve. In geval van een ordelijke brexit komt de inflatie dan fors boven 2% uit aan het einde van de beleidshorizon (2.4%). In een gecorrigeerd scenario met een hogere rente en sterker pond wat men kan verwachten in geval de markt ook zou uitgaan van een ordelijke brexit, zijn de groei en de inflatie lager, komt de inflatie nog steeds iets uit boven de 2%-inflatiedoelstelling en blijft een beperkte renteverhoging in theorie nodig.


De bank verlaagde wel haar groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar naar 1.3% (was respectievelijk 1.5% en 1.6%) omwille van de brexitonzekerheid en de fragiele internationale context. Daarna verwacht ze een forse inhaalvraag zodra de brexitonzekerheid van de baan is.


Over de onzekerheid in verband brexit en een eventueel no-deal scenario hield de bank het bij een zeer algemene kwalitatieve beoordeling dat het met de economie veel kanten op kan. De reactie van de BoE zal dan afhangen van de feitelijke ontwikkelingen in vraag en aanbod en van de invloed van de bewegingen van de wisselkoers. Die analyse brengt investeerders natuurlijk weinig bij wanneer ze een inschatting willen maken over wat ze moeten verwachten, zowel voor de rente als voor het pond in geval van een no-deal brexit. Het pond reageerde begrijpelijk dan ook nauwelijks. EUR/GBP dobbert wat doelloos rond in de lage 0.91-zone. Na de Fed gisteren, blijk ook vandaag dat het voor centrale bankiers moeilijk is om met de markt te communiceren in een context van toenemende onzekerheid over de economische en financiële omgeving.
 

Figuur - EUR/GBP: BoE beleidsvergadering werd een ‘non-event’ voor het pond.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.