Terughoudende Fed stuurt dollar hoger.

De markten: kort op de bal

Bank of England staat voor moeilijk taak.

Flag US

De markt probeert vanmorgen nog steeds een beetje uit te vissen wat ze nu moet denken van de beleidsbeslissing van de Fed gisteren. De Fed verlaagde de rente dan wel met 25 basispunten, maar gaf aan dat dit niet per se de start is van een lange reeks verlagingen. De Amerikaanse economie blijft het goed doen en heeft geen fors lagere rente nodig. De renteverlaging gisteren heeft vooral tot doel om de Amerikaanse groei te beschermen tegen de zwakke internationale context en de onzekerheid over de internationale handel. Er kan bijkomende versoepeling volgen, maar de markt had duidelijk op meer clementie van de Fed gerekend. De Amerikaanse korte rente steeg lichtjes en vooral, de rentecurve werd veel vlakker. Als centrale bank zie je dat natuurlijk niet graag gebeuren in een context waar je de inflatie en de inflatieverwachtingen wil opkrikken. Een moeilijke avond dus voor de Fed (en haar communicatie naar de markten). De Amerikaans beurzen verliezen 1.0% en ook de dollar verstevigt. EUR/USD heeft post gevat beneden de belangrijke technische steun van 1.11. Het hoeft geen betoog dat deze reacties ook relatie tussen president Trump en Fed-voorzitter Powell niet hebben verbeterd.

Vandaag krijgen we met het ISM bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid een eerste interessante ‘reality-check’ na de Fed beleidsbeslissing. Na een vrij forse terugval de voorbije maanden wordt nu een stabilisatie verwacht (52.00 vs 51.7). Vooral een onverwacht sterk cijfer zou de markten nog meer doen nadenken over de terughoudende retoriek van de Fed gisteren. In dat geval kan de dollar nog een stapje hoger zetten. De ISM en de payrolls morgen, het wordt hoe dan ook een interessant tweeluik.
In het VK staat de BoE vandaag voor een moeilijke opdracht. Voorziter Carney en Co moeten aan de markt duidelijk maken hoe ze zullen omgaan met de toenemende kans op een wanordelijke Brexit. Het zwakke pond dreigt de inflatie aan te wakkeren wat een renteverhoging vraagt. Anderzijds kan de economie omwille van de brexitonzekerheid stilaan een wat lagere rente gebruiken. De markt gaat er vanuit dat, als het er echt op aankomt, de BoE eerder kiest voor steun aan de economie dan voor de bestrijding van de inflatie. Wat de BoE ook zegt vandaag, het lot van het pond wordt op korte termijn waarschijnlijk bepaald door de Brexit-headlines eerder dan door de BoE. Het pond vocht gisteren overigens wat terug na de forse afstraffing van voorbije week. Voorlopig zijn er nochtans weinig aanwijzingen dat de regering Johnson zich soepeler wil opstellen. In tegendeel, de Britse regering trekt het budget voor om het land voor te breiden op een harde Brexit fors op.
 

Figuur - Onzeker uitzicht op renteverlaging duwt EUR/USD beneden technische grens van 1.11.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.