Europese groei schakelt opnieuw versnelling lager

De markten: kort op de bal

Euro en eurorentes niet bepaald onder de indruk

Flag EU

De groei tijdens het tweede kwartaal zet opnieuw een stapje terug na de onverwachte versnelling in de eerste drie maanden van dit jaar. Het groeicijfer halveerde van 0.4% tot 0.2% op kwartaalbasis. Jaar-op-jaar dikte EMU-groei met 1.1% aan. De groeivertraging was breed verwacht. De Europese data (zowel harde als softe) stellen de laatste maanden (fors) teleur. Bovendien lichtten Frankrijk (0.2% kw/kw vs. 0.3% in Q1), België (0.2% vs. 0.3%) en Spanje (0.5% vs. 0.7%) al eerder een tipje van de sluier op. Het is wel nog even wachten op de Duitse cijfers (14 augustus) voor een beeld van de groeisamenstelling. Europese statistici publiceerden gelijktijdig met het groeirapport ook de juli-inflatiecijfers. De kerninflatie brokkelde meer dan verwacht af van 1.1% tot 0.9%. De algemene indicator viel zoals verwacht terug van 1.3% tot 1.1%.

Zowel de zwakke groei als de afkoelende inflatie sterken de case – voor zover dat nog nodig was – van de ECB voor meer stimulus. Draghi kondigde dat officieel aan tijdens de juli-beleidsvergadering vorige week. Het stimuluspakket omvat zo goed als zeker een renteverlaging (van -0.4% tot -0.5%) in september. Mogelijk blaast de ECB ook het netto-aankoopprogramma (van onder meer overheidsobligaties) nieuw leven in. De markt anticipeerde daar echter al op sinds Draghi’s optreden in Sintra eind juni. Het verklaart waarom beleggers, op wat tijdelijke volatiliteit na, nogal stoïcijns reageerden op de ECB én op de Europese cijfers vandaag. De Duitse rente noteert net onder -0.4%, quasi onveranderd vs. opening. EUR/USD handelt lichtjes lager t.o.v. deze morgen (rond 1.114/5), maar de neerwaartse beweging was eerder vandaag al ingezet. De nakende Fed-beleidsvergadering (deze avond) verklaart allicht ook een deel van de beperkte reactie. Het muntpaar bevindt zich kortbij een belangrijk technisch niveau rond 1.11. De markt wil eerst meer klaarheid rond de beleidsintenties van de Fed vooraleer ze positie inneemt (zie apart bericht).
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.