Fed verlaagt de rente waarschijnlijk met 25 basispunten

De markten: kort op de bal

Dollar bevindt zich op een technisch kruispunt.

Flag US

De economische kalender is ook vandaag meer dan goed gevuld met onder meer een eerste schatting van de EMU groei over het tweede kwartaal, de EMU-inflatie in juli en het ADP arbeidsmarktrapport in de VS. Investeerders in de verschillende deelmarkten zullen zich waarschijnlijk eerder terughoudend opstellen in de aanloop naar de Fed-rentebeslissing om 20.00u vanavond en de persconferentie van voorzitter Powell een half uur later.

Een tijdje geleden twijfelde de markt of de Fed de rente met 25 dan wel met 50 basispunten zou verlagen. Ondertussen zijn de geesten zo geëvolueerd dat alles wat verschilt van een renteknip met 0.25% (onveranderd of 50 bp) een verrassing van formaat zou zijn. Die beslissing zou een soort van Salomonsoordeel zijn, zowel binnen de Fed als naar de markten toe. Recent waren de economische data in de VS verre van slecht. Zoals overal ter wereld vertraagt de dynamiek in de ‘maak-economie’. De binnenlandse vraag, vooral de particuliere consumptie, blijft echter sterk en de indicaties van de vertrouwensindicatoren geven aan dat die dynamiek nog niet onmiddellijk hoeft stil te vallen.

Je kan je terecht de vraag stellen of de Amerikaanse economie nu al echt een renteverlaging nodig heeft. Het nieuwe paradigma dicteert echter dat centrale banken preventief moeten optreden en dat de inflatie niet te ver beneden 2% mag wegzakken. In die context gaven Powell en co recent aan dat ze de Amerikaanse economie wel wat bijkomende zuurstof willen geven om de eventuele negatieve gevolgen van de verslechterende internationale context voor te zijn.
De markten gaat er al een hele tijd vanuit dat de renteverlaging van vandaag de start is van een nieuwe cyclus van verlaging, met een bijkomende stap later dit jaar en mogelijk nog twee bijkomende stappen volgend jaar. Dat is een agressieve call gezien de nog steeds sterke economie. Meer nog dan naar de 25 bp renteverlaging kijkt de markt dan ook uit naar de toelichting van Fed-voorzitter Powell tijdens de persconferentie. Powell kan zich nu onmogelijk ‘engageren’ tot de renteverlaging die de markt verdisconteert. Er is dan ook een risico dat de Fed de markt ontgoochelt en voor een (ongewenste) rente-opstoot en volatiliteit zorgt. Powell weet dat ook. De markt zal op zoek gaan naar verdoken signalen dat de Fed op termijn toch bereid is verder te gaan. Powell kan dit onder meer doen door de nadruk te leggen op de mogelijke negatieve gevolgen van de aanhoudende (geo)politieke spanning (handelsconflict, brexit, Iran …) en door het benadrukken van de neerwaartse inflatierisico’s. Die ‘softe’ hints kunnen de rentemarkt mogelijk geruststellen. De reactie op de rentemarkt kan in dat geval beperkt blijven. Nog een interessant detail: is de beslissing unaniem of niet? Enkele gouverneurs gaven recent immers aan dat ze het nog te vroeg vinden.

We kijken vandaag ook met meer dan gemiddelde aandacht naar de dollar. Die hield zich recent sterk en bevindt zich kort bij belangrijke technische weerstandsniveaus (EUR/USD 1.11-zone; 98.35 voor de handelsgewogen dollar). Ook na de renteverlaging vandaag behoudt de Amerikaanse munt een riante rentesteun tegenover onder meer de euro. Toch wordt het een beetje nu of nooit voor de dollar. Als de breuk nu niet lukt en de markt zich focust op de softe signalen van Powell, dreigt het momentum weg te ebben.
 

Figuur - Handelsgewogen dollar op belangrijk technisch kruispunt: Nu of nooit?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.