No-deal brexit jaagt sterling stuipen op het lijf

De markten: kort op de bal

EUR/GBP op hoogste niveau sinds midden 2017

Flag UK

Boris Johnson en brexit, het is een gewaagde combinatie die het pond begin mei in een forse neerwaartse spiraal duwde. Toen raakte bekend dat Johnson zich kandidaat zou stellen voor het premierschap nadat May de handdoek in de ring gooide. Hij bleef onafgebroken de topfavoriet en mocht weinig verrassend op 24 juli de eed afleggen. Op dat moment had sterling al zo’n 6% van de waarde tegenover de euro verloren. EUR/GBP testte een paar keer 0.90 maar een breuk bleef uit. Tot gisteren.

Dat Johnson het brexitspel hard zou spelen, was al lang en zeer duidelijk. Toch hadden sommigen misschien gehoopt op iets meer inschikkelijkheid (of toch minstens een tijdelijke windstilte) zodra hij het roer van May overnam. Het tegendeel is waar. Johnson maakte duidelijk dat het VK op 31 oktober de EU moet verlaten. Liefst met een akkoord, maar zonder als het moet (no-deal scenario). Een akkoord ligt moeilijk: Johnson wil het Ierse vangnet uit eender welke deal, de EU weigert categoriek. Daarom stelde hij alvast een comité samen dat de nodige voorbereidingen treft voor een eventuele no-deal brexit. Er zijn voorlopig weinig tekenen die wijzen op een compromis tussen het VK en de EU. Een chaotisch vertrek wordt daardoor immer waarschijnlijker en dat jaagt sterling de stuipen op het lijf. EUR/GBP kaapte op één dag tijd maar liefst twee ‘big figures’! Het koppel boorde door 0.90 tot boven 0.91 (vanmorgen zelfs bijna tot 0.92), dat is het hoogste niveau sinds midden 2017. De sterke opwaartse beweging bezorgde zelfs zeldzame ‘spill overs’ naar andere muntkoppels, zoals EUR/USD.

Dat muntpaar veerde gisteren immers op vanuit de lage 1.11 tot halverwege 1.11/12. We denken dat het opwaarts potentieel van de EUR/USD-combinatie vandaag toch eerder beperkt blijft. Het Amerikaanse Conference Board consumentenvertrouwen blijft waarschijnlijk sterk. Daartegenover staat een teleurstellende Franse Q2-groei die deze morgen werd gepubliceerd. Vooral de zwakke gezinsconsumptie is een domper want die wordt vaak als sterkhouder van de Europese economie aangehaald (cf. Draghi). De groei in private investeringen is positief maar compenseerde onvoldoende. Later vandaag stelt ook de Duitse inflatie mogelijk wat teleur (0.3% m/m, 1.2% j/j verwacht). Die Frans-Duitse combinatie kan in een dag-aan-dagperspectief op de euro wegen. EUR/USD blijft daardoor waarschijnlijk in de lage 1.11 ronddobberen. Een breuk beneden dat belangrijke steunniveau zien we echter niet gebeuren. Daarvoor kijkt de markt eerst in de richting van de Fed (morgen). Hoeveel rentesteun zullen Powell en co de dollar op termijn ontnemen? EUR/USD 1.11 kan alsnog sneuvelen onder een minder dan verwacht soepele Fed.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.