ECB plaveit weg naar renteverlaging

De markten: kort op de bal

EUR/USD, rentes initieel lager maar herstellen snel

Flag EU

De Europese Centrale Bank hield vandaag de rentes onveranderd. Voor het eerst in maanden/jaren was dat voor een belangrijk deel van de markt toch niet helemaal verwacht. Draghi en de zijnen pasten het beleidscommuniqué wel zo aan dat een renteknip er zo goed als zeker in september komt. Maar daar stopt het niet: de centrale bank alludeert ook op een herstart van netto-aankopen van activa (onder meer overheidsobligaties) en de introductie van een “tiered deposit system”. Dat is een maatregel om de mogelijke neveneffecten van de (nog) negatieve(re) rente op te vangen. De ECB zet haar medewerkers daartoe aan het werk. Het ECB-bestuur ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat ze er niet in slaagt om haar 2%-inflatiedoelstelling te behalen. Die doelstelling is sinds vandaag bovendien “symmetrisch”. D.w.z. dat de ECB er geen graten in ziet als de inflatie zich na jaren van “undershooting” ook een ruime periode boven 2% zou nestelen. Anders gezegd: het (uiterst) soepel monetair beleid is nog niet aan zijn einde toe.

Draghi klonk tijdens de toelichting en vraag- en antwoordsessie niet bijzonder optimistisch over de groei in de euro zone. De verwachte economische heropleving in de tweede helft van dit jaar komt er voorlopig niet: na de verrassende 0.4% kw/kw in Q1 voorziet hij een lagere groei in het tweede maar ook derde kwartaal. Vooral de situatie in de verwerkende nijverheid gaat van kwaad naar erger, aldus Draghi. De oorzaak legt hij onder meer bij de aanhoudende onzekerheid rond internationale handel. De economische risico’s blijven neerwaarts gericht, maar een recessie acht de centrale bank nog steeds onwaarschijnlijk. De arbeidsmarkt blijft immers sterk presteren en dat ondersteunt de binnenlandse economie. De vertaling van gestage loonstijgingen in inflatie (en inflatieverwachtingen) duurt echter langer dan gedacht. En dat stoort de ECB danig dus haalt ze alle middelen uit de kast. Hoe een nieuw aankoopprogramma of een “tiered deposit system” er concreet moet uitzien, wou Draghi echter niet kwijt. Dat is werk voor de studiedienst. Het is allicht ook een tactische zet in het licht van een soft verwachte Fed volgende week. Monetair beleid botst wel stilaan op de grenzen van haar kunnen. Draghi legt de bal meer dan ooit in het kamp van fiscale stimulus indien de economie nog verder verslechtert.

De markt reageert vrij normaal. De knik neerwaarts van de euro en de Europese rentes volgde onmiddellijk op het beleidscommuniqué dat meer monetair geschut aankondigde. Beiden herstelden evenwel kort daarna. EUR/USD veerde op vanuit de intraday-laagte rond de cruciale steun nabij 1.11 tot halverwege 1.11/12 momenteel. De Duitse 10-j rente zette een nieuw laagterecord rond -0.42% maar wiste (meer dan) de verliezen snel uit (-0.376%). Beleggers liepen immers al fors vooruit op meer stimulus. Zij die inzetten op een renteverlaging vandaag werden bovendien tegenvoets genomen en werden “gedwongen” tot herpositionering.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.