Eurorentes, EUR/USD nabij steunniveaus

De markten: kort op de bal

Geeft Draghi straks het “nekschot”?

Flag EU

Het bedrijfsvertrouwen in de eurozone is tanende. De PMI-indicatoren bevestigden dat gisteren nog maar eens (zie apart bericht). Signalen van een kentering van het sentiment en bij uitbreiding de economie zijn er voorlopig amper. Meer dan ooit kijkt men in de richting van de ECB en het monetair beleid om de meubelen te redden. Draghi en co houden vandaag een beleidsvergadering en de verwachtingen zijn hooggespannen. De belangrijkste rente bedraagt al geruime tijd -0.40%. Het aanhoudend zwakke groeimomentum (onder meer door het handelsconflict) zet druk op de centrale bank om die rente nog verder te verlagen. Draghi hintte daar tijdens zijn optreden in Sintra inderdaad op. Het leidde tot een nieuw diepterecord voor tal van eurorentes, met als uitschieter de Duitse 10-jaarsrente die zelfs even voorbij de ECB-rente van -0.40% dook! Ook de euro staat onder druk. EUR/USD dook naar de onderkant van de 1.11/14-handelsband.

Door de recente zwakke Europese data, met als sluitstuk het PMI-vertrouwen gisteren, denken investeerders almaar meer dat zo’n renteverlaging vandaag al plaatsvindt. De markt schat die kans momenteel in op 54%! We vrezen dat ze echter van een kale reis zal terugkomen. Een belangrijke reden hiervoor is de Fed. De Amerikaanse centrale bank komt volgende week woensdag samen. Een renteverlaging is daar een quasi zekerheid. Maar er blijven vraagtekens rond de grootteorde (25 of 50 bps?) én of het de start betekent van een reeks. M.a.w.: hoe soft zullen Powell en co zijn? Het is belangrijk omdat het de positieve effecten van een soepeler ECB-beleid – die nog maar weinig monetair buskruit in de loop heeft – minstens deels kan tegenwerken. De ECB zal waarschijnlijk daarom slechts een renteknip aankondigen om ze in september door te voeren. We denken verder dat Draghi de basis zal leggen voor de heropstart van het aankoopprogramma (QE). De netto-aankoop van onder meer overheidsobligaties stopte eind vorig jaar. Die eerste babystap richting beleidsnormalisatie wordt binnenkort allicht teruggedraaid.

Meer monetaire stimulus in de pijplijn, dus. Maar is dat genoeg voor de markt? Beleggers namen immers al een stevig voorschot op bijkomende versoepeling. Bovendien speelt ook de Fed zeker mee in het achterhoofd. Dat heeft implicaties voor de marktreactie straks. We denken dat Draghi verrassend uit de hoek moet komen om de rentes maar vooral de euro lager te sturen. EUR/USD noteert kortbij cruciale steunniveaus rond 1.11. Geeft de ECB straks het “nekschot” voor het muntpaar?
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.