EMU groei blijft naar adem happen

De markten: kort op de bal

Vertrouwen in de Duitse verwerkende nijverheid op laagste niveau in 7-jaar

Flag EU

De voorbije dagen stonden de Europese rentes en de euro opnieuw onder druk. Investeerders keken uit naar een aantal belangrijke Europese data vandaag (PMI bedrijfsvertrouwen) en morgen (IFO) en uiteraard naar de ECB beleidsbeslissing morgen. Ze hadden er blijkbaar weinig vertrouwen in dat de Europese economie stilaan uit het dal klimt. Die argwaan blijkt terecht nu de eerste schatting voor het juli PMI bedrijfsvertrouwen bekend is.


De globale EMU (composite) PMI zette een nieuwe stap lager tot 51.5. (onveranderd 52.2 was verwacht). 50 geeft de grens aan tussen groei en contractie. De tweespalt tussen de dienstensector en de verwerkende nijverheid neemt nog toe. In de dienstensector blijft de groei nog min of meer overeind (daling van 53.6 tot 53.3). De verwerkende nijverheid evolueert echter naar een echte recessie. Die deelindicator daalde van 47.6 tot 46.3. Op basis van de juli PMI rekent IHS Markit dat de vertrouwensenquête organiseert slechts op een bescheiden groei van 0.2% (of zelfs 0.1 %) voor het derde kwartaal. De cyclische verwerkende nijverheid blijft tegenwind ondervinden van de ongunstige internationale context (handelsonzekerheid, geopolitieke spanning, Brexit). De aanhoudende terugval in de orders suggereert dat er geen snelle ommekeer zit aan te komen. Vraag is ook hoe lang de dienstensector kan blijven groeien indien de ‘basis’ van de verwerkende nijverheid verder wordt uitgehold. Voorlopig zijn op landenniveau enkel data voor Frankrijk en Duitsland bekend. Die bevestigen de globale Europese trends. Vooral het uiterst zwakke cijfer voor de Duitse verwerkende nijverheid (43.1 van 45.00) springt in het oog.

De zwakke PMI groei-indicatie verhoogt de druk op de ECB om de economie een bijkomend duwtje in de rug te geven. De markt verwacht nu meer dan ooit dat de ECB op haar beleidsvergadering morgen minstens een nieuwe verlaging van de depositorente in september in het vooruitzicht zal stellen en mogelijk het aankoopprogramma van activa nieuw leven inblaast. De markt ziet zelfs een kans van iets meer dan 40% dat die eerste stap er morgen al komt

De Duitse 10-j rente (0.38%) bevindt zich opnieuw op een zucht van het historisch dieptepunt (0.40%). EUR/USD glijdt ook verder af in de richting van de 1.11 steunzone, al kon de hier schade, gezien de negatieve verrassing van de data, groter zijn.
 

Figuur - Zwakke PMI’s en lagere rente duwen EUR/USD steeds meer richting 1.11 bodem.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.