Reserve Bank of Australia kan de rente verder verlagen….

De markten: kort op de bal

… maar timing ligt niet vast

Flag Australia

De Reserve Bank of Australia (RBA) is één van de trendzetters in de nieuwe golf van preventieve, monetaire versoepeling die de meeste centrale banken op dit ogenblik starten of op zijn minst voorbereiden. De RBA verlaagde de beleidsrente met telkens 25 bpn in juni en juli om de tewerkstellingsgroei verder te stimuleren, de schuldenlast bij gezinnen te beperken en de markt aan te tonen dat het haar menens is om de inflatie kort bij de 2.0%-doelstelling te houden.


Vandaag werden de notulen van de julivergadering gepubliceerd. De algemene beoordeling van de RBA blijft eerder soft. De centrale bank zal de data scherp in het oog houden en kan de rente verder verlagen indien nodig. Eerst wil ze wel de kat uit de boom kijken en zien in welke mate de recente renteverlagingen de economie nieuw leven inblazen. Ook fiscale steun van de Australische regering kan de economie een duwtje in de rug geven. De markt verdisconteert een kans van iets meer dan 50% op een bijkomende renteverlaging in het vierde kwartaal.


De RBA rekende in haar beleidsopzet ook op een positieve groei- en inflatiebijdrage van een (relatief) minder sterke Australische dollar. Wat dat laatste betreft hebben de renteverlagingen in juni en juli alvast weinig spektakel opgeleverd. AUD/USD stabiliseert in de buurt van 0.69/0.70 en toont zelfs voorzichtige tekenen van uitbodeming. De markt kijkt vooral naar mogelijke actie(s) van andere centrale banken, met de Fed op kop. De kans is groot dat die aan een inhaalbeweging beginnen waardoor de relatieve renteontwikkeling minstens tijdelijk in het voordeel van de Aussie dollar kan spelen. In die context kan de Australische munt consolideren rond de huidige niveaus en zelfs beperkt terrein terugwinnen in geval van een meer algemene USD-daling.

 

Figuur - AUD/USD : Aussie dollar vormt een KT-bodem na dubbele RBA renteverlaging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.