Canadese centrale bank zal rente niet verlagen omwille van handelsdispuut…

De markten: kort op de bal

… Maar markt gelooft het niet

Flag Canada

De Canadese centrale bank hield de beleidsrente vorige week ongewijzigd op 1.75%. Gouverneur Poloz probeerde de markt te overtuigen dat het handelsconflict niet tot renteverlagingen zou leiden, maar slaagde niet in zijn opzet. Op basis van de kortetermijnrentemarkt bedraagt de kans op een renteverlaging dit jaar ongeveer 40%. De Canadese 2-jaarsrente (1.6%) zakte na de BoC-vergadering verder beneden de beleidsrente (1.75%). De Canadese dollar verloor terrein onmiddellijk na de persconferentie, maar de bewegingen werd ongedaan gemaakt door een nog zwakkere Amerikaanse dollar. De beleidsverklaring vond immers gelijktijdig plaats met Amerikaanse Fed-voorzitter Powell’s getuigenis voor het Amerikaanse Congress (zie vorig Flash bericht).
BoC Poloz zweert in tegenstelling tot zijn Amerikaanse functiegenoot Powell bij een orthodoxe aanpak in plaats van de verzekeringsstrategie. Concreet verwacht Poloz dat de Canadese inflatie in een handelsconflict zal stijgen omwille van de negatieve aanbodschok en een zwakkere munt (lagere groei, lagere olieprijs). In die context van hoge inflatie moet de centrale bank haar inflatiedoelstelling bewaken eerder dan de economie te bufferen. Powell zweert dan weer bij een renteverlaging als economische verzekering. De expansie draaiende houden is het hoogste doel van de Fed. Ondanks Poloz’ betoog, inclusief sneer naar de obligatie/rentemarkten die de complexiteit van het handelsdispuut niet/fout inschatten, bevatte de beleidsverklaring van de BoC toch enkele verwijzingen naar verhoogde voorzichtigheid. De globale BBP-groei werd neerwaarts bijgesteld voor dit jaar (3% van 3.2%) en volgend jaar (3.1% van 3.2%). De BoC schat de Canadese groei dit jaar in op 1.3% (tov 1.2%) en volgend jaar op 1.9% (tov 2.1%). De risico’s rond deze vooruitzichten liggen in de balans, maar een escalatie van het handelsconflict is het voornaamste, neerwaartse, risico. Die disclaimer kwam meermaals voor in de verklaring en persconferentie. De inflatievooruitzichten zakten voor dit en volgend jaar van 1.9% en 2% tot 1.8% en 1.9%.
 

Renteverschil tussen Canadese beleidsrente en Canadese 2j-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.