Europese en Belgische rentes zakken beneden historische niveaus

De markten: kort op de bal

Zal Christine Lagarde deze rentetrend bestendigen?

Flag EU

Het gaat weer enorm hard op de rentemarkten, vooral in Europa. Die markten gaan er vanuit dat de grote centrale banken, de Fed en de ECB voorop, aan de start zijn van een nieuw golf van verregaande monetaire versoepeling. Van de ECB wordt verwacht dat ze niet lang zal wachten om de (negatieve) depositorente (-0.4%) met bijkomend 10 of mogelijk zelfs 20 basispunten te verlagen. Indien de economie op haar adem blijft trappen, kan de ECB ook opnieuw in één of andere vorm starten met de aankoop van obligaties. Het vooruitzicht op die mogelijke stappen van de ECB zorgde voor een ware rush op alle papier dat nog maar enig rendement oplevert.
In de VS bevinden de rentes zich nog op andere niveaus, maar ook daar is een gelijkaardige ‘run op obligaties’ aan de gang. De 10-j rente daalde er opnieuw beneden 2.0%. Aan 1.75% verdisconteert ook de 2-j rente een forse Fed renteverlaging in de niet al te verre toekomst. De markt interpreteert op dit ogenblik zowat alles als positief voor obligaties. Zo werd de rentestijging na het hernemen van de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen onmiddellijk ongedaan gemaakt. Het zou de intentie van de Fed om de rente preventief te verlagen niet veranderen, zo luidde het.


In Europa is de obligatierally/rentedaling vooral ingegeven door de verwachting van een lagere depositorente en nieuwe ECB-aankopen van obligaties. We gaan even kort door de bocht, maar in een context waar banken en investeerders hun overschotten ’s avonds aan een depositorente van 0.40% (of binnenkort eventueel -0.5% of -0.6%) bij de ECB moeten plaatsen, zijn overheidsobligaties met een beperkt positieve rente, of zelfs een ‘minder negatieve rente’, een te overwegen alternatief. Vooral obligaties met langere looptijden of een hogere kredietpremie (Italië bijvoorbeeld) zijn sinds de ECB-vergadering en de Sintra-speech van ECB voorzitter Draghi zeer gegeerd.

Veel (Europese) rentes zijn dan ook op tot voor kort ondenkbare niveaus beland. We sommen er enkele op.
In Duitsland is de 2-j rente (-0.77%!), de 5j (-0.66%!) en de 10-j (-0.40%) negatief. Op 30-j ‘krijg’ je nog 0.21%! Ondertussen moet je ook rente betalen aan de Franse schatkist voor alle geld dat je belegt tot 10-j en sinds vanmorgen is ook de Belgische 10-j rente negatief. Ondanks alle onzekerheid over de Italiaanse economie en begroting, was er de voorbije dagen ook een regelrechte rush op Italiaanse papier. Hunt voor yield, in de hoop dat de ECB rugdekking zal blijven verlenen. De laatste daling gisteren en vanmorgen is waarschijnlijk ten dele ingegeven door de benoeming van Christine Lagarde tot nieuw hoofd van de ECB. Van haar wordt immers verwacht dat ze het ultra-stimulerend beleid van Draghi vlotter verder zal zetten dan bijvoorbeeld het geval was geweest indien de Duitse kandidaat Weidmann het roer had overgenomen.
Een belangrijke marktregel is dat je niet naar een vallend mes moet grijpen. Dan kwets je zo goed als zeker je vingers. De sterke neerwaartse (Europese) rentetrend valt duidelijk onder dit paradigma. Toch blijft de vraag hoeveel verdere toegift de Europese obligatiebeleggers nog willen blijven doen aan de risico’s die ze traditioneel in een obligatie vergoed willen zien. Al die vergoedingen (negatieve reële rente, inflatiecompensatie, tijdspremie, kredietrisicopremie) zijn ondertussen wel extreem gecomprimeerd (of moeten we zeggen misgeprijsd?). Uitkijken waar dit eindigt.
 

Figuur - Belgische 10-j rente: ook Belgische schatkist krijgt nu geld om op 10-j te ontlenen!!!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.