Zweedse Riksbank houdt beleid en beleidsintenties onveranderd

De markten: kort op de bal

Zweedse kroon behoudt uitzicht op (beperkte) afbouw monetaire stimulus

De Zweedse Riksbank hield haar beleidsrente vandaag zoals verwacht onveranderd op -0.25%. De markt keek echter vooral uit hoe de bank de Zweedse groei en inflatie ziet evolueren in het licht van de recente internationale spanning in groeivertraging. De RB erkent uiteraard de neerwaartse risico’s van de internationale context. Toch brengt ze geen substantiële wijziging aan de groei 1.8 (van 1.7% in april) en inflatievooruitzichten (1.7% van 1.8%) voor 2019. Voor 2020 worden beide wel licht neerwaartse bijgesteld. Toch blijft de hoofdconclusie dat de Zweedse economie het goed blijft doen en dat de inflatie relatief kort bij de 2.0% doelstelling blijft. In die context ziet de bank ook nog steeds ruimte om de beleidsrente voorzichtig op te trekken eind dit jaar of begin volgend jaar.

In het verleden leidden eventuele tekenen van (externe) economische zwakte of lagere inflatie, dikwijls snel tot een softere opstelling van de Riskbank (uitstel afbouw negatieve rente). De markt hield hiermee ook rekening in de aanloop naar de beleidsvergadering van vandaag. De Riksbank behoudt echter het scenario van verdere, zij het beperkte beleidsnormalisatie startend vanaf de jaarwisseling 2019/2020. Dat geeft vanmorgen de kroon een (weliswaar beperkt) duwtje in de rug.
In haar uitgebreid beleidsrapport is de bank vrij neutraal over de kroon. Ze geeft wel toe dat die in het algemeen nog steeds iets zwakker is dan verwacht. Ze geeft alvast geen signaal meer dat de kroon nog verder moet verzwakken vanaf de huidige niveaus.
In lijn met haar communicatie in het verleden, blijft de bank waarschuwen over de hoge schuldgraad van de gezinnen. De RB vindt wel nog steeds dat dit probleem in de eerste plaats via fiscale maatregelen en/of kredietbeperkende regelgeving (zgn macro-prudentiële maatregelen) moet worden aangepakt. In een context van nog steeds meer dan acceptabele groei kan dit toch ook een reden zijn om het beleid niet nodeloos extreem soepel te houden.

De kroon verstevigde lichtjes onmiddellijk na het rentebesluit maar de beweging viel snel stil. Toch kan de kroon verder in iets rustiger vaarwater terecht komen. De neerwaartse risico’s nemen geleidelijk verder af.
 

Figuur - EUR/SEK: kroon verstevigt tijdelijk/marginaal na Riksbankbeslissing.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.