Europese inflatie trekt lichtjes aan …

De markten: kort op de bal

… maar blijft ver verwijderd van ECB-doelstelling

Flag EU

De Europese inflatie klokte in juni zoals verwacht af op 1.2% j/j. Dat is een stabilisatie t.o.v. mei. De kerninflatie (exclusief voeding en energie) nestelde zich terug in het 1% niveau (1.1% j/j) na de dip tot 0.80% in mei (technische terugval gerelateerd aan de timing van Pasen). Dat is iets meer dan de 1% die de markt verwachtte maar is nauwelijks een opsteker voor de ECB. De centrale bank streeft immers naar inflatie van onder maar dichtbij 2%. Ze haalt die doelstelling al jaren niet meer. Ze gaf eerder deze maand aan het monetair geschut opnieuw boven te halen als de data aanhoudend zwak blijven. Het cijfer zal weinig afdoen aan de ECB’s vrij sombere economische inschatting.

De beperkte inflatieverrassing lokt een navenante marktreactie uit. EUR/USD beweegt nauwelijks en zweeft nabij de intraday-hoogtes rond 1.139. Bovendien staan de cijfers vandaag in de schaduw van de G20-top die sinds vanmorgen officieel van start ging. Er wordt vooral gekeken naar de ontmoeting tussen president Trump en Xi en de eventuele conclusies die daaruit voortvloeien in het handelsconflict. Voor EUR/USD zijn die een ambigu verhaal. Trump’s frustratie rond de in zijn ogen sterke dollar echter niet. Mogelijke opmerkingen rond de dollarwisselkoers kunnen EUR/USD (en andere dollarparen) uiteraard significant beïnvloeden. Het is dan ook begrijpelijk dat de markt zich niet al te fors in de één of andere richting wil positioneren.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.