Tsjechische centrale bank houdt rente onveranderd op 2.0%

De markten: kort op de bal

Een langere pauze in het rentebeleid is mogelijk. Kroon verstevigt lichtjes

Flag Czech Republic

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield de richtinggevende beleidsrente gisteren onveranderd op 2.0%. De beslissing was niet unaniem (6-1). Eén gouverneur wilde rente alsnog met 25 basispunten verder verhogen. Die afwijkende stem was waarschijnlijk ingegeven door de recente inflatieontwikkelingen. De inflatie (2.9% in mei) bevindt zich immers aan de bovenkant van de 1.0% band rond de 2.0% inflatiedoelstelling. De CNB verwacht dat de inflatie nog een tijd hoog kan blijven, maar begin volgend jaar terug kan keren richting de inflatiedoestelling. In dat opzicht gaat de CNB er dan ook vanuit dat ze, na de renteverhoging in mei, mogelijk aan begin staat van een langere periode van onveranderde beleidsrentes.
De Tsjechische economie deed het goed in het eerste kwartaal (0.6% kw/kw en 2.6% j/j) en ook de eerste indicaties voor het tweede kwartaal zijn vrij constructief. Ook de arbeidsmarkt blijft krap. Anderzijds neemt de centrale bank akte van de minder gunstige internationale context en de indicatie dat de ECB het beleid verder kan versoepelen. In relatieve term wordt het beleid van de CNB dus mogelijk iets strakker vergeleken met het ECB-beleid.


In het voorbij jaar profiteerde de Tsjechische kroon nauwelijks van de graduele verstrakking van het monetaire beleid. De CNB rentecyclus startte in augustus 2017 en versnelde vorige jaar. Sinds begin mei is de kroon wel in iets betere doen en zakte EUR/CZK geleidelijk wat weg. Die beweging is echter waarschijnlijk het resultaat van de ECB guidance in de richting van verdere versoepeling, eerder dan van interne Tsjechisch ontwikkelingen. Het vooruitzicht dat de CNB een eventuele ECB versoepeling waarschijnlijk niet snel zal volgen, kan helpen om een bodem te leggen voor de kroon.
 

Figuur - Kroon zet voorzichtig herstel voort, ook na de CNB beslissing.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.