Europees bedrijfsvertrouwen pikt lichtjes op …

De markten: kort op de bal

… maar overtuigt de euro vooralsnog niet.

Flag EU

Het Europees bedrijfsvertrouwen (PMI) krabbelde in juni lichtjes maar iets meer dan verwacht overeind na een stabilisatie in april en mei. Frankrijk beet de spits af. De indicator voor de verwerkende nijverheid klokte af op 52.0 vs. 50.6 in april en 50.8 verwacht. Het laat het contractiegebied (<50) verder achter zich. De dienstensector tekent ook een herstel op (van 51.5 tot 53.1). De Duitse industrie bevindt zich al even in de hoek waar de klappen vallen. De graadmeter toegespitst op de verwerkende nijverheid belandde er sinds begin 2019 onder de neutrale 50-grens. Het legt een licht herstel in juni tot 45.4 voor (komende van 44.3). Dat is meer dan geanticipeerd (44.6) maar het is op zich weinig reden tot euforie. Belangrijke deelcomponenten zoals nieuwe (export) orders en werkgelegenheid hielden een sterker herstel tegen. De negatieve bijdrage toont wel stilaan tekenen van uitbodeming. De dienstensector blijft voorlopig de sterkhouder in Duitsland. De deelindicator steeg onverwacht tot 55.6 (vs. 55.4 in mei). Wel een belangrijke kanttekening: de Duitse aankoopdirecteur blijft terughoudend over een horizon van één jaar, onder meer door een sterke terugval in het vertrouwen van de dienstensector in de toekomst. Het verhaal voor de eurozone is gelijkaardig. Het “herstel” in de verwerkende nijverheid (47.8 vs. 47.7) is uiterst beperkt maar de daling van de onderliggende componenten vlakt uit. De dienstenindicator groeit aan tot 53.4 (van 52.9). De Duitse kanttekening is echter ook van toepassing in de eurozone. Het algemene (‘composite’) cijfer (52.1) wijst volgens onderzoeksbureau Markit op een groei van 0.2% kw/kw tijdens het tweede kwartaal van 2019.

De euro is niet overtuigd. EUR/USD wipte voorbij 1.13 na de sterker dan verwachte Franse cijfers maar gaf na de overige data een stuk terrein terug prijs. Het koppel houdt nipt post boven 1.13. De deelcomponenten tonen tekenen van uitbodeming (in de verwerkende nijverheid) maar de absolute niveaus blijven problematisch laag. Voorts boezemt de vooruitkijkende indicator (met een horizon van 1 jaar) de markten weinig vertrouwen in. De cijfers spelen in Draghi’s monetaire kaarten. De ECB-voorzitter hintte dinsdag op meer stimulus als de economische hemel niet snel terug opklaart.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.