Bank of England houdt (voorlopig) vast aan scenario van een beperkte renteverhoging

De markten: kort op de bal

Pond verzwakt lichtjes

Flag UK

In tegenstelling tot de Fed en de ECB eerder deze week kwam de Bank of England vandaag nauwelijks met nieuws. De bank houdt haar beleidsrente onveranderd op 0.75%. Ook de stock aan obligaties aangekocht in het kader van het vroegere aankoopprogramma van activa blijft onveranderd.


De recente economische data waren grotendeels in lijn met het scenario dat de bank in het inflatierapport van mei vooropstelde. In dat scenario ging de bank er vanuit dat brexit op een ordelijke manier zou worden opgelost. Bij zo’n ordelijke brexit zou de rente gedurende de beleidshorizon zeer geleidelijk en beperkt moeten worden verhoogd om de inflatie op koers te houden van de 2% doelstelling. In essentie veranderde de BoE haar scenario (nog) niet. De bank neemt wel akte van de recent toegenomen internationale onzekerheid en van de toegenomen kans op een no-deal brexit. De bank erkent ook dat de Britse marktrente steeds verder afwijkt van het BoE-scenario van een beperkte rentestijging. Voorlopig trekken Carney en Co echter geen conclusies. Dat kan eventueel gebeuren in het augustus wanneer de BoE over een nieuw inflatierapport beschikt. Het feit dat de Bank de lagere marktrentes vermeldt, was wel voldoende om het pond beperkt lager te sturen. De markt blijft er vanuit gaan dat de bank in de huidige onzekere context de rente niet zal kunnen verhogen en zich waarschijnlijk zal moeten aansluiten bij de ‘easing bias’ van de Fed en de ECB
 

Figuur - EUR/GBP: pond verliest marginaal terrein na publicatie notulen BoE-vergadering.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.