Draghi veroorzaakt nieuwe rush naar ‘yield’

De markten: kort op de bal

Slaat Powell straks dezelfde weg in?

Flag EU

Gisteren werd verondersteld een rustige dag te worden in de aanloop naar de Fed-beleidsbeslissing straks. Dat script werd echter vakkundig onderuit gehaald door ECB-voorzitter Draghi, en in mindere mate door President Trump.


Voor wie nog twijfelde over de intenties van de ECB, zette voorzitter Draghi op het forum in het Portugese Sintra nog eens duidelijk de puntjes op de ‘i’. De ECB zal het beleid versoepelen indien groei en inflatie niet snel terug aantrekken. De versoepeling kan zowel de vorm aannemen van een verdere renteverlaging als van een heropstart van het programma van aankopen van activa. De eerste optie is waarschijnlijk het snelst te implementeren. Vermits een snel herstel verre van evident is, trok de markt haar conclusies: de ECB gaat de depositorente verder verlagen beneden -0.40%.


De rentes doken nog maar eens lager. Vermits de context van extreem lage rentes waarschijnlijk nog lang aanhoudt, ontstond een ware rush op zowat alle activa die wel nog een beetje rendement geven. In de huidige context zijn dat per definitie obligaties met een minder sterk risicoprofiel. Alle obligaties schoten hoger maar in het segment van de overheidsobligaties was bijvoorbeeld Italiaans papier uiterst gegeerd. De rente op 10-j Italiaanse overheidspapier dook 18 basispunten lager. De Italiaanse politieke en begrotingsonzekerheid waren even ‘geen issue’. Rendement was de drijfveer. Aan het sterke eind van het obligatie-spectrum nam de groep van obligaties met een negatieve rente nog maar eens fors toe. Enkele voorbeelden. De Duitse 10-j rente zakte beneden -0.30%. Ook de Zweedse en de Franse 10-j rente doken (minstens tijdelijk) onder nul. Voor de Belgische 10-j rente komt die kaap in zicht (nu +/- 0.10%). De rush voor rendement gaf ook de beurzen een forse duw in de rug. Die beweging werd nog versterkt toen president Trump liet weten dat hij zijn Chinese collega Xi zal ontmoeten op de G20-vergadering volgende week om over het handelsconflict te spreken.

Op de wisselmarkten waren de bewegingen veel minder uitgesproken. Het perspectief op verdere negatieve rentes duwde EUR/USD beneden 1.12, maar de beweging viel al snel stil. Ook de Amerikaanse rentes doken immers fors lager. De markten hadden hierbij ook de Fed-beleidsvergadering van vanavond in het achterhoofd. Powell en co kunnen vandaag waarschijnlijk niet achterblijven en zullen minstens ook moeten aangeven dat ze de rente zullen verlagen als de economie vertraagt of de inflatie verder wegzakt onder de 2.0% doelstelling. Ook hier mengde Trump zich in het debat en voerde de druk op Powell nog wat op. Hij merkte op dat de actie van Draghi Europa (via een zwakkere munt) een ongeoorloofd voordeel geeft tegenover de VS. Het is nu aan Powell om dat te compenseren. Uitkijken hoe ver de Fed straks in deze richting wil meestappen.
 

Figuur - Italiaanse 10-j rente duikt fors lager, met dank aan Draghi

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.