Gemengde Amerikaanse cijferlawine overspoelt de markt…

De markten: kort op de bal

… en houdt EUR/USD min of meer stabiel

Flag US

De Amerikaanse cijfers van deze namiddag kwamen eerder gemengd binnen. De sentimentsindicatoren Empire Manufacturing en Philly Fed business Outlook zijn respectievelijk beter (23.3) en slechter (12.9) dan verwacht (20.0). Toch houden behalve de prijsindicatoren ook de vooruitkijkende componenten (+6m) goed stand. Kleinhandelsverkopen (0.8% m/m) in de VS veerden in oktober fors op na een teleurstellende septembermaand (neerwaarts herzien naar -0.1% m/m). Dat heeft echter voor een groot deel te maken met stijgende energieprijzen, want de ‘kern’kleinhandelsverkopen groeiden met 0.3% m/m (0.4% verwacht) iets minder uitbundig. De verkopen exclusief horeca uitgaven, auto’s, benzine en bouwmaterialen (“retail control group”) bieden een goede benadering voor het consumptie-aandeel in het Amerikaanse BBP. Die verkopen stegen met 0.3% m/m (t.o.v. 0.4% m/m consensus). Het vorige maandcijfer kreeg een neerwaartse herziening van 0.5% tot 0.3% m/m. Arbeidsmarktcijfers waren wederom sterk. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen blijven op een historisch lage 216 000.

In globo klasseren we de cijferstroom als gemengd en kortbij de verwachtingen. De dollarreactie is navenant. EUR/USD verloor eerder op de dag stevig terrein naar aanleiding van de brexitimpasse na het ontslag van VK kopstuk Raab. EUR/USD zakte kort na de publicatie van de cijfers even door de 1.13-grens, maar de beweging was slechts tijdelijk en voornamelijk technisch geïnspireerd. Voorlopig zijn de Amerikaanse cijfers niet sterk genoeg om de dollar blijvend te versterken. EUR/USD noteert momenteel terug rond 1.13.
 

Figuur - Amerikaanse data niet sterk genoeg voor verdere versterking USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.