Zweedse inflatie steekt onverwachts tandje bij

De markten: kort op de bal

Kroon viert, maar met mate

De Zweedse inflatie (CPIF) versnelde in mei van 2.0% j/j (0.6% m/m) tot 2.1% j/j (0.3% m/m). Ook kerninflatie (exclusief energie) nam toe van 1.6% j/j tot 1.7%. De markt anticipeerde op een lichte afkoeling tot 1.9% j/j voor het hoofdcijfer en 1.5% voor wat de kerninflatie betreft.

De forse verzwakking van de Zweedse munt is wellicht niet vreemd aan de onverwachte inflatiestijging. Alleen al in april won EUR/SEK (verloor Zweedse kroon) meer dan 4%. Het koppel bereikte midden mei het hoogste niveau (10.85) sinds 2009. Het stond sindsdien een deel van die winsten opnieuw af. Ook vandaag sterkt de Zweedse kroon na de cijfers zo’n 0.6% aan (rond 10.64). Toch blijft EUR/SEK vanuit historisch perspectief op een relatief hoog niveau. Bovendien brengt de iets sterker dan verwachte inflatie de Zweedse centrale bank allicht niet op andere gedachten. De Riksbank schakelde tijdens de beleidsvergadering in april een versnelling lager gegeven de onzekere economische toestand, vooral buiten de landsgrenzen. Bovendien blijft met name de kerninflatie hardnekkig laag en onder de prognoses van de centrale bank. Ze stelt wel nog steeds een renteverhoging voorop, al vindt die wellicht pas plaats rond de jaarwisseling i.p.v. de 2e jaarhelft.
 

Figuur - EUR/SEK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.