Olie doet zijn volatiele reputatie alle eer aan

De markten: kort op de bal

Prijs springt 3% hoger na daling van 4% gisteren

vlagecolie

Olie staat de afgelopen weken stevig onder druk. Sinds midden april ($75/vat) tuimelde het zwarte goud meer dan 20%. Enerzijds vrezen beleggers een lagere vraag door de afkoeling van de wereldeconomie. De escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China is daar zeker niet vreemd aan. Anderzijds speelt het (over)aanbodelement. Zo toonden Amerikaanse data gisteren nog een onverwachte (forse) stijging van de olievoorraad. De prijs van een vat ruwe Brentolie verloor bijna 4% gisteren en dipte even beneden $60.

Maar olie doet zijn volatiele reputatie vandaag alle eer aan. Amper 1 dag later schiet de prijs terug 3% hoger tot ongeveer $61.5/vat. De oorzaak is een bericht over een brandende olietanker in de Golf van Oman. Die ligt in het verlengde van de Perzische Golf. De twee vormen een belangrijke olietransportroute. Olietankers in de Perzische Golf liggen de afgelopen maanden onder vuur door Iran en diens bondgenoten. Een reactie op de olieboycot van de VS bedoeld om de exportroute af te sluiten en zodoende de olieprijs de hoogte in te jagen. De oorzaak van de brandende tanker in de Golf van Oman is vooralsnog onbekend, maar mogelijk vreest de markt dat het ook hier opnieuw om een gerichte aanval gaat die de belangrijke verkeersader moet toewringen.
 

Figuur - prijs vat ruwe olie (Brent)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.