Dollar en Amerikaanse rentes blijven onder druk in aanloop naar Fed-vergadering

De markten: kort op de bal

Loopt rebound beurzen op zijn einde?

vlagecOpening

Na de scherpe marktbewegingen van vorige week, ingegeven door de ECB-vergadering en de belangrijke Amerikaanse economische cijfers, zijn we in een soort vacuüm terecht gekomen in de aanloop naar de Fed-vergadering volgende week woensdag. Gelukkig is Amerikaans President Trump er nog om die leegtes te vullen. Zijn eerste openbare Twitteraanval tegen een ondergewaardeerde euro (en dus overgewaardeerde dollar) bracht opvallend weinig deining teweeg, maar is een teken aan de wand. Op termijn kan globale, politiek gedreven (monetaire & fiscale stimulus; kredietrisicopremie) dollarzwakte een belangrijk thema worden voor de wisselmarkt. EUR/USD handhaafde zich wel boven 1.13 en test op dit ogenblik de recente toppen iets beneden 1.1350. De dollar en de Amerikaanse rentes blijven onder neerwaartse druk in anticipatie van de Fed. Gaat die al zover dat ze in juli de trekker van een eerste renteverlaging overhaalt? Ook de rebound van de beurzen die begin vorige week startte, loopt op zijn einde. Die context van risicoaversie weegt opnieuw op de rentemarkt. Het renteverschil tussen de VS en de EMU neemt af en trekt de dollar omlaag.

EUR/USD test recente toppen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.