Australische arbeidsmarkt blijft sterk

De markten: kort op de bal

Mag de Aussie dollar stilaan hopen op rentesteun?

Flag Australia

Vanmorgen werd in Australië het arbeidsmarktrapport bekend gemaakt. Maandelijkse cijfers zijn per definitie volatiel, maar met uitzondering van het rapport voor juli waren de Australische arbeidsdata de voorbije maanden meer dan degelijk. De tewerkstelling groeide aan een meer dan degelijk tempo (orde van grootte van 20k gemiddeld), zeker wanneer men rekening houdt met de economische cyclus, die toch al vrij ver gevorderd is. Ook de werkloosheidsgraad viel aanzienlijk terug. Die trends werden alvast bevestigd in oktober. Er werden 32 800 bijkomende jobs gecreëerd. De markt rekende slechts op een toename met 20 000. De werkloosheidsgraad bleef stabiel op 5.0% (in april was dat nog 5.6%). De participatiegraad trekt ook aan tot 65.6%

De groei in Australië zit al enige tijd goed op koers. De aanhoudend matige loongroei en bij uitbreiding de matige groei van het beschikbaar inkomen, zorgen er al een hele tijd voor dat de Reserve bank of Australia (RBA) de boot van een eventuele renteverhoging afhoudt. Die terughoudendheid wordt nog versterkt door de hoge schuldgraad van de gezinnen. Een hogere rentekost dreigt in dit geval de particuliere consumptie onnodig af te remmen. Indien de tewerkstelling aan een degelijk tempo blijft groeien en de lonen verder aantrekken door de krappere arbeidsmarkt, gaan de redenen voor de terughoudendheid van de RBA in verband met een eventuele renteverhoging steeds minder zwaar wegen. De markt trekt de renteverwachtingen alvast lichtjes naar voor en ziet nu een kans van 50% op een renteverhoging in september volgend jaar. Tot voor kort waren we eerder terughoudend ten aanzien van de Aussie dollar (underperfromance t.a.v de dollar vergeleken met de meeste andere grote munten). We worden alvast meer neutraal ten aanzien van de Australische munt. Als de arbeidsmarktdata goed blijven moet de Aussie dollar minstens de prestatie van andere grote munten (zoals de euro) tegen de Amerikaanse dollar kunnen volgen. Recent toonde AUD/USD al tekenen van uitbodemening na een test van de 0.70 zone. In geval van aanhoudend degelijke arbeidsmarktdata kan de AUD/USA combinatie volgend jaar wat verder terrein winnen, ook al omdat we een minder uitbundig momentum verwachten t.a.v de Amerikaanse munt.
 

Figuur - AUD/USD: sterke arbeidsmarktdata doen Aussie dollar hopen op rentesteun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.