ECB betonneert rentes tot midden 2020; details TLTRO III bekend

De markten: kort op de bal

Euro en Europese rentes stijgen; ECB uitgespeeld?!

Flag Draghi

De Europese centrale bank publiceerde zopas haar beleidsbeslissingen. Om te beginnen hield ze haar rentes ongewijzigd. De depositorente bedraagt -0.4% en de beleidsrente 0%. Vervolgens verlengde ze de periode waarin de rentes gebetonneerd zullen blijven op deze niveaus. Tot voor de vergadering was dat eind 2019. Nu is dat minstens tot midden 2020. Daarnaast zal de ECB haar herinvesteringsbeleid van activa aanhouden tot na de start van de verstrakkingscyclus. De centrale bank koopt op maandbasis netto geen extra activa meer aan, maar rolt wel elke obligatie op vervaldag door. Op die manier houdt ze haar portefeuille aan overheidsobligaties constant. Tot slot publiceerde de ECB de details van de financieringskost van TLTRO III, een programma waarmee ze de financiële sector van extra liquiditeit wil voorzien met als doel dat die haar weg vindt naar de reële economie (kredieten aan bedrijven). TLTRO III is iets minder genereus dan de vorige ronde, met als bodemtarief 10 basispunten boven de gemiddelde depositorente over de looptijd van de operatie.

De marktreactie spreekt boekdelen. Ondanks de verlenging van het nulrentebeleid en de al bij al nog steeds genereuze tarieven voor de TLTRO, stijgen de euro en de Europese rentes. De markt vreest vooral dat de ECB uitgespeeld is op de vooravond van een mogelijke verdere groeivertraging met een inflatiepeil ver beneden de 2%-doelstelling. Tenzij voorzitter Draghi daar op de persconferentie om 14u30 verandering in kan brengen, bijvoorbeeld door de deur open te zetten voor een nieuw aankoopprogramma van obligaties, denken we dat de beweging verder kan gaan. EUR/USD klopt voor de derde dag op rij op de 1.1265 weerstandsdeur. De kans op een breuk hoger wordt groot.
 

EUR/USD: 3e test van 1.1265 de goede?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.