Fed schuift langzaam maar zeker op in de richting van renteverlaging

De markten: kort op de bal

Beurzen herademen. Dollar twijfelt.

Flag US

Gisteren vergaderde de top van de Fed in Chicago om zich te bezinnen over de contouren van haar beleid op lange termijn. Dat is in de eerste plaats een theoretische oefening. Hoe evalueert de Fed de resultaten van het crisisbeleid van de voorbije jaren? Heeft de inzet van onconventionele maatregelen (QE/aankopen van obligaties, forward guidance) gebracht wat er van werd verwacht en zijn ze opnieuw inzetbaar indien de VS in de toekomst terug in zwaar economisch weer terecht komt? Het gaat hier nog over een eerste, verkennende oefening en over theoretische academische papers lopen de meningen bijna per definitie uiteen. Het is dus nog vroeg en mogelijk wat kort door de bocht, maar toch zijn de eerste indicaties dat de onconventionele maatregelen waarschijnlijk een blijvende plaats hebben verworven in de gereedschapskist van de Fed en mogelijk sneller dan voorheen zullen worden ingezet.


Hoewel dit niet expliciet het voorwerp was van de vergadering keek de markt uiteraard ook uit naar eventuele hints van ‘Fed-toppers’ over het beleid op korte termijn. De boodschap van Fed voorzitter Powell en vice-voorzitter Clarida was dat de Amerikaanse economie het tot nader bericht niet slecht doet. De Fed houdt de mogelijke gevolgen van het handelsconflict wel goed in het oog en ze zal zeker optreden (de rente verlagen dus) als dat nodig zou blijken. Die (impliciete) rugdekking van de Fed deed vooral de beurzen herademen na de recent forse terugval. De stijging van de Amerikaanse rentes bleef begrijpelijk beperkt omdat de markt de anticipatie op Fed-renteverlagingen min of meer bevestigd zag. Ook de dollar bleef eerder in het defensief en kon geen terrein terugwinnen na de forse terugval van maandag. EUR/USD test nog steeds de weerstand rond 1.1265. Een breuk brengt het 1.1324 niveau op de radar.


Vanmorgen kijken we vandaag uit naar het ADP arbeidsmarktrapport over de jobcreatie in de private sector en naar het ISM bedrijfsvertrouwen uit de Amerikaanse dienstensector. Voor beide indicatoren zien we eerder neerwaartse risico’s. In dat geval kan de dollar geleidelijk nog wat verder terrein prijsgeven. Er preken ook opnieuw verschillende Fed-gouverneurs en later op de dag wordt het zogenaamde Beige book bekend gemaakt, een voorbereidend rapport op de Fed beleidsvergadering van 19 juni.
 

Figuur - EUR/USD: anticipatie op Fed-stimulus houdt de dollar in het defensief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.