Handelsoorlog dreigt verder uit te deinen

De markten: kort op de bal

Markten houden steeds meer rekening met de negatieve gevolgen

Flag trade war

China en de VS blijven elkaars zenuwen op de proef stellen. China dreigt ermee om de toegang van Amerikaanse bedrijven tot de zogenaamde ‘rare earths’ (zeldzame grondstoffen die belangrijk zijn voor de technologiesector) te beperken. De VS maakte vannacht dan weer het rapport bekend waarin het opvolgt welke landen hun munt eventueel kunstmatig zwak houden om daaruit concurrentieel voordeel te halen. In dat geval is de VS ook van plan op sancties op te leggen. Voorlopig is niemand echt aangeduid als een ‘currency-manipulator’, ook China niet. De criteria werden wel verstrengd en er worden nu ook meer landen van kortbij opgevolgd (naast Duitsland, China en Japan worden nu onder meer ook Italië en Ierland in het oog gehouden). Voorlopig zijn er nog geen grote nieuwe stappen gezet, maar de markten gaan er steeds meer vanuit dat het een kwestie van tijd is alvorens de handelsoorlog zichtbaar gaat worden in de harde economische cijfers, ook in de VS.


Die algemene onzekerheid over de gevlogen van het handelsconflict wordt steeds duidelijk op de rentemarkten. De Duitse 10-j rente (-0.16% !!!) nadert met rasse schreden het historisch dieptepunt van -0.20%, gezet in 2016. Ook de Amerikaanse rentes donderen in sneltreinvaart lager. De 2-j rente krijgt de kaap van 2.0% in het vizier. De 10-j rente heeft ook verschillende steunniveaus doorbroken. De markt gaat er vanuit dat de Fed op kort tot middellange termijn niet anders zal kunnen dan de rente te verlagen om de groeivertraging het hoofd te bieden. Ze gaat er ook vanuit dat het niet bij één renteverlaging zal blijven.


De dollar verliest aanzienlijk rentesteun, maar houdt tot nader bericht zeer goed stand. De euro kampt natuurlijk ook met problemen. De Europese politieke constellatie is er niet gemakkelijker op geworden na de Europese verkiezingen. De invulling van de Europese topfuncties loopt niet van een leien dakje. Ook de spanning tussen Italië en de Europese Commissie over de begroting dreigt weer op te lopen. Daardoor houdt de dollar voorlopig het voordeel van de twijfel. Ook dat blijft echter een precair verhaal. Hoeveel verlies aan rentesteun kan de dollar blijven verdragen, zeker in een context waar de VS hoe dan ook een zwakkere dollar willen? Veel vragen, veel twijfels.
 

Figuur - Handelsgewogen USD (DXY). Dollar blijft voorlopig veilige haven ondanks verlies aan rentesteun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.