Europese data onder de lat

De markten: kort op de bal

Marktreactie blijft beperkt

Flag EU

In schaduw van de lopende handelsperikelen werden zonet enkele belangrijke data gepubliceerd in de eurozone. Allereerst was er een eerste schatting van de Markit PMI’s. Die peilen naar het vertrouwen bij de bedrijven. De nationale resultaten voor Frankrijk en Duitsland waren eerst aan de beurt. De Franse PMI herstelde van 50.1 in april tot 51.3, wat terug wat meer ademruimte biedt boven de belangrijke 50-grens, die groei onderscheidt van contractie. Dat is grotendeels te danken aan een sterk herstel in de diensten (van 50.5 tot 51.7), al wint ook de verwerkende nijverheid terrein (van 50.0 tot 50.6). In Duitsland ontgoochelden de cijfers opnieuw. Het hoofdcijfer stijgt dan wel voorzichtig van 52.2 tot 52.4, zowel de dienstencomponent (van 55.7 tot 55.0) als de index voor de verwerkende nijverheid (44.4 tot 44.3) laten een verder verval optekenen. Iets later dan de Duitse PMI’s volgde het Duitse IFO-bedrijfsvertrouwen en ook dat rapport ontgoochelde. Het hoofdcijfer liep verder terug van 99.2 tot 97.9, onder de verwachtingen (99.1) en het laagste niveau sinds 2015. De toekomstgerichte component blijft dan wel stabiel ten opzichte van april, maar dat biedt weinig soelaas.

De overkoepelende PMI voor de eurozone presteerde niet onlogisch naar het beeld van de lidstaten. Het hoofdcijfer liet lichte winst optekenen (van 51.5 tot 51.6), maar bleef onder de verwachting (51.7). Tevens verloren zowel de deelcomponenten voor de verwerkende nijverheid (van 47.9 tot 47.7), als voor de dienstensector (van 52.8 tot 52.5), beiden onder de lat. Dat de verwerkende nijverheid lijkt uit te bodemen biedt enige bemoediging, maar wat ons meer zorgen baart is dat nu ook de dienstensector in verval is. Mede hierdoor voorzien de economen van Markit slechts een groei van 0.2% voor het tweede kwartaal in de eurozone.

De focus van financiële markten blijft echter gericht op handelsperikelen tussen de VS en China. Harde economische cijfers krijgen deze dagen weinig aandacht. Ondanks de licht ontgoochelde resultaten blijft de marktreactie beperkt. De Duitse 10-jaarsrente verloor opnieuw lichtjes wat terrein, maar dat is naar het beeld van de dag. EUR/USD is ondertussen wel op weg om 1.1110 te testen, de 2019-low.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.